26 sierpnia 2016
UMiG Sobótka
Udostępnij

Inwestycje w gminie Sobótka w 2016 roku

O ochronie przed powodzią, remontach w szkołach i przedszkolu, kanalizacji w Mirosławicach, budowie remizy w Księginicach i dalszej przebudowie Domu Kultury w Sobótce a także o atutach inwestycyjnych Sobótki rozmawiamy z Andrzejem Szawanem, kierownikiem Wydziału Planowania, Rozwoju i Inwestycji UMiG w Sobótce.

inwestycje2016

Mija półrocze 2016. Jakie zadania w zakresie inwestycji udało się zrealizować w tym czasie?

W chwili obecnej realizujemy kilka inwestycji. Zacznijmy od tych związanych z edukacją. Modernizujemy instalację elektryczną wraz z wymianą źródeł światła na energooszczędne lampy LED oraz sieć komputerową w budynku SP2 w Sobótce. Wartość prac wynosi 200 tys. zł. Natomiast w przedszkolu przy ul. Świdnickiej remontujemy pomieszczenia bloku żywieniowego. Ich wartość to ponad 170 tys. zł brutto.

Trwają także prace w innych budynkach gminnych. Których konkretnie?

Kontynuujemy przebudowę budynku Domu Kultury przy ul. Chopina w Sobótce. Projekt dofinansowany jest ze środków Ministerstwa Kultury a przewidywany termin zakończenia tego etapu prac to październik 2016 r. trwa również budowa remizy OSP w Księginicach Małych. Wartość robót wyniesie ok. 200 tys. zł. Termin zakończenia prac to listopad 2016 roku.

Duże środki przeznaczane są na ochronę przeciwpowodziową. Priorytetem jest zapora w Sulistrowicach.

Jej głównym zadaniem jest zwiększenie ochrony przed powodzią. Inwestycja jest dofinansowana ze środków Wojewódzkie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, a przewidywany termin zakończenia prac to przyszły rok. Koszty tej inwestycji wynoszą ok. 2 mln zł. Ale to nie jedyne przedsięwzięcie związane z ochroną przeciwpowodziową w naszej gminie. W związku z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych Sobótka otrzymała od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dofinansowanie na zadanie pn. „Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Jaworowej w Sulistrowicach. W czerwcu w drodze przetargu wyłoniono wykonawcę remontu drogi. Koszt realizacji zadania wyniesie ponad 130 tys. zł z czego dofinansowanie to ponad 104 tys. zł. Zadanie zrealizowane zostanie do końca września 2016 r.

W dalszym ciągu rozbudowuje się sieć gminnej kanalizacji. Gdzie obecnie trwają prace?

Trwa budowa kanalizacji sanitarnej w Mirosławicach. Prace chcemy zakończyć pod koniec 2016 r. a ich wartość to 250 tys. zł.

Rozmawiamy o inwestycjach, a jak przygotowana jest Sobótka do obsługi potencjalnych inwestorów? Jakimi narzędziami dysponujemy?

Sobótka podchodzi do inwestora w sposób indywidualny. Wykorzystujemy wszystkie możliwe narzędzia w celu promowania na rynku nieruchomości gminnych terenów inwestycyjnych. Wysyłamy na bieżąco oferty inwestycyjne do Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Oferujemy pełne wsparcie dla inwestorów w zakresie przygotowania infrastruktury technicznej. A czym możemy przyciągnąć biznes? Położenie, bliskość A4, dużych miast… Bliskość Wrocławia sprawia, że nasza gmina jest bardzo atrakcyjnym miejscem do zamieszkania. Bardzo mocno rozwija się budownictwo jednorodzinne. Dla inwestorów przemysłowych atutem jest sieć dróg krajowych oraz bliskość portu lotniczego – Wrocław. Ponadto gmina w swojej ofercie posiada wiele nieruchomości, wśród nich: działki przemysłowe, działki usługowe, pod budownictwo mieszkaniowe oraz działki letniskowe.