5 sierpnia 2021
UMiG Sobótka
Udostępnij

Informacja o uzupełniającym naborze na dotację do wymiany pieców

OGŁOSZENIE UZUPEŁNIAJĄCEGO NABORU WNIOSKÓW O DOTACJĘ NA INWESTYCJE Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

 4.08.2021 r.

 

URZĄD MIASTA I GMINY SOBÓTKA

ogłasza uzupełniający nabór wniosków o udzielenie dotacji celowych w 2021 roku na inwestycje z zakresu ochrony środowiska

  

  1. Dotacja ma na celu poprawę stanu środowiska z uwzględnieniem zmniejszenia emisji gazów i pyłów do atmosfery, racjonalne wykorzystanie zasobów środowiska oraz propagowanie wśród mieszkańców Gminy Sobótka stosowania odnawialnych źródeł energii.
  1. Zasady udzielenia dotacji celowych z budżetu Gminy Sobótka określa Uchwała Nr XXXI/307/21 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na inwestycje z zakresu ochrony środowiska.
  2. Dotacje są przeznaczone na inwestycje z zakresu ochrony środowiska obejmujące zakup i montaż nowego źródła ciepła w celu ogrzewania budynku lub ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej tj. kotłów gazowych, pieców zasilanych prądem elektrycznym, instalacji elektrycznych do ogrzewania budynku, pomp ciepła, kotłów na biomasę oraz instalacji fotowoltaicznych.
  1. Wnioski o udzielenie dotacji należy składać wyłącznie osobiście do Sekretariatu Urzędu Miasta i Gminy Sobótka – od dnia 13 sierpnia 2021r. godz. 10:00 do wyczerpania środków zabezpieczonych w budżecie Gminy Sobótka. Wnioski złożone po wyczerpaniu się środków zabezpieczonych w budżecie nie będą przyjmowane.

Urząd Miasta i Gminy Sobótka

Rynek 1

55-050 Sobótka

III. Wnioski należy składać wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/307/21 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 29 kwietnia 2021 r.

  1. Wnioski o dotację w ramach rozpoczętego naboru, w danym roku budżetowym, rozpatrywane będą według kolejności ich zgłoszenia do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie Gminy Sobótka.
  2. Udzielenie przez Gminę Sobótka dotacji nastąpi na podstawie umowy zawartej z wnioskodawcą.
  3. Dotacja obejmuje tylko budynki mieszkalne oddane do użytkowania. 

VII. Dotacja nie może obejmować kosztów poniesionych przed dniem podpisania umowy o dotację. 

VIII. Inwestycję należy zrealizować do 31 października 2021 r.

 

Regulamin + wniosek i załączniki do pobrania.