18 stycznia 2021
Joanna Paluchiewicz
Udostępnij

Informacja o obowiązku przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej

Szanowni Mieszkańcy Sobótki oraz Właściciele Nieruchomości przy ulicach: Modrzewiowej, Świerkowej, Świdnickiej (od al. Św. Anny do pl. Strzelców), Św. Anny, Strzelców, Wł. Kabata, ks. J. Bełcha, Wrocławskiej, Warszawskiej (od ul. Wrocławskiej do A. Mickieiwcza), A. Mickiewicza (od ul. Warszawskiej do Garncarskiej), F. Chopina, J. Słowackiego, Ślężnej, Dworcowej, Metalowców, Nowego Osiedla, Poprzecznej, Słonecznej, Zaułek Świdnicki!

 

Przypominamy o obowiązku przyłączenia nieruchomości do wybudowanej w lipcu 2020 r. sieci kanalizacji sanitarnej (zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tj. Dz.U. z 2020r. poz. 1439 z późn. zm.). W celu wydania technicznych warunków przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej prosimy o kontakt z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęża” w Sobótce pod nr tel.71 3162286

 

Jednocześnie informujemy, że obowiązek przyłączenia się do nowej sieci spoczywa również na właścicielach nieruchomości, z których ścieki bytowe odprowadzane były dotychczas do kanalizacji ogólnospławnej. Dotychczasowa kanalizacja ogólnospławna obecnie pełnić będzie rolę kanalizacji deszczowej tak więc, każdy z właścicieli nieruchomości znajdujących się w obrębie nowej sieci kanalizacji sanitarnej, musi dokonać rozdziału przyłączy kanalizacyjnych i ścieki bytowe (sanitarne) odprowadzić do nowej sieci a ścieki opadowe (deszczowe lub drenarskie) wpiąć do dotychczasowych kanałów ogólnospławnych. Działanie takie znacząco przyczyni się do poprawy warunków odbioru i utylizacji ścieków na terenie naszego miasta oraz stanowić będzie odciążenie dla oczyszczalni ścieków, w której unieszkodliwiane są nasze ścieki.