24 września 2019
Joanna Paluchiewicz
Udostępnij

INFORMACJA KRUS – WIZYTACJE GOSPODARSTW ROLNYCH PODCZAS ZBIORU ROŚLIN OKOPOWYCH

Szanowni Państwo,
we wrześniu 2019 r., na terenie gmin: Jelcz – Laskowice, Kąty Wrocławskie i Sobótka, inspektorzy KRUS przeprowadzą wizytacje gospodarstw rolnych oraz prac polowych związanych ze zbiorem roślin okopowych. Zwrócą oni szczególną uwagę na zagrożenia wypadkowe związane z wykonywaną pracą, zwizytują gospodarstwa indywidualne, ocenią stan techniczny maszyn i urządzeń oraz wskażą braki i nieprawidłowości w środowisku pracy rolników, które mogą przyczynić się do zaistnienia wypadku przy pracy rolniczej.