8 kwietnia 2020
Anita Kruczykowska
Udostępnij

Informacja dotycząca załatwiania spraw związanych z dowodami osobistymi, ewidencją ludności, CEIDG oraz potwierdzeniem profilu zaufanego

  • Dowód osobisty – NALEŻY ODEBRAĆ OSOBIŚCIE! Skontaktuj się z nami telefonicznie – przez sekretariat 71 335 12 20  lub bezpośrednio – 71 335 12 28 . Pracownik poinformuje Pana/Panią, czy dokument tożsamości został już wydany i dostarczony do urzędu oraz uzgodniony zostanie termin odbioru.
  • Ewidencja ludności – skontaktuj się nami telefonicznie przez sekretariat 71 335 12 20  lub bezpośrednio – 71 335 12 28 w celu uzyskania informacji dotyczących załatwienia danej sprawy.
  • Profil zaufany – aby uzyskać informacje lub potwierdzić profil zaufany należy skontaktować się telefonicznie pod nr tel. 71 335 12 20 (sekretariat) lub bezpośrednio z pracownikiem 71 335 12 57.
  • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej -aby uzyskać informacje lub złożyć wniosek do CEIDG należy skontaktować się telefonicznie pod nr Tel. 71 335 12 20 (sekretariat) lub bezpośrednio z pracownikiem 71 335 12 57. (Przypominamy, że wszystkie sprawy w CEIDG można załatwić przez Internet przy użyciu darmowego Profilu Zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.)
  • Inne dokumenty – skontaktuj się z nami telefonicznie, a zorganizujemy odbiór dokumentu.

Jeśli załatwienie spraw urzędowych nie jest możliwe w powyższy sposób, wszelkie dokumenty i wnioski należy złożyć do specjalnie w tym celu przygotowanej skrzynki podawczej, umieszczonej przed wejściem do urzędu, z jednoczesnym podaniem telefonu kontaktowego. W sprawach pilnych, niecierpiących zwłoki, a wymagających obecności w Urzędzie, wizyty będą umawiane indywidualnie, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

Wszystkie sprawy są załatwiane terminowo bez zbędnej zwłoki.