15 lutego 2021
Joanna Paluchiewicz
Udostępnij

Informacja – doręczanie decyzji podatkowej oraz zawiadomień o wysokości opłaty „śmieciowej”

Szanowni Mieszkańcy!

Trwa akcja doręczania decyzji podatkowych oraz zawiadomień o wysokości opłaty „śmieciowej”.
Zgodnie z art. art. 144 §1 pkt 1) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 1325 z późn. zm.) ww. korespondencję doręczać będą pracownicy Urzędu.
Wizyt urzędników-doręczycieli, ze względu trwającą na pandemię, nie należy się obawiać: każdy z doręczycieli zostanie wyposażony w maseczkę, preparat do dezynfekcji rąk oraz rękawiczki.
Decyzje podatkowe oraz zawiadomienia „śmieciowe” są wydawane za potwierdzeniem odbioru, dlatego ze względu na trwającą pandemię zwracamy się z prośbą do mieszkańców o użycie własnego długopisu.