12 lipca 2019
Anita Kruczykowska
Udostępnij

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW DOT. SZACOWANIA STRAT W UPRAWACH – SUSZA

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu informuje, że w obowiązującym stanie prawnym szacowania szkód spowodowanych suszą dokonują komisje powołane na wniosek Burmistrza przez Wojewodę , na podstawie raportów z Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej , który prowadzi Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut badawczy w Puławach. W raportach IUNG określone jest zagrożenie suszą rolnicza na poziomie gminy, wskazane są również uprawy zagrożone suszą  na poszczególnych kategoriach gleb. Uwzględniając powyższe, Komisje zobowiązane są szacować straty spowodowane suszą wyłącznie wówczas, gdy na danym terenie , w danej uprawie , na określonej kategorii gleb, zgodnie z klimatycznym bilansem wodnym, wystąpiła susza.