22 marca 2016
UMiG Sobótka
Udostępnij

Informacja Burmistrza dotycząca programu KAWKA

Kawka

Szanowni mieszkańcy zainteresowani uzyskaniem dofinansowania na wymianę systemów grzewczych w ramach programu KAWKA.

Informujemy, iż z programu KAWKA „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”, wg regulaminu programu opracowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, mogą korzystać wyłącznie miejscowości powyżej 5.000 mieszkańców, na terenie których zostały jednocześnie przekroczone normy jakości powietrza w odniesieniu do:

  • Poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM 10 określonego jako 24-godzinna,
  • Poziomu docelowego benzo(a)piranu w pyle zawieszonym PM 10.

Na terenie miasta Sobótka nie stwierdzono przekroczenia norm jakości powietrza, w związku z tym gmina Sobótka nie może być beneficjentem programu, a tym samym jej mieszkańcy.

Szczegóły, wraz z wykazem gmin zaproszonych do udziału w programie, są dostępne na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

http://www.wfosigw.wroclaw.pl/index.php?/www/Ogloszenia/Konkursy/Nabor-wnioskow-Poprawa-jakosci-powietrza.-Czesc-2-KAWKA-Likwidacja-niskiej-emisji-wspierajaca-wzrost-efektywnosci-energetycznej-i-rozwoj-rozproszonych-odnawialnych-zrodel-energii

 

Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce
Stanisław Dobrowolski