26 października 2018
Katarzyna Wilczyńska
Udostępnij

III przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 38 AM-30 w Sobótce

BURMISTRZ Miasta i Gminy Sobótka

ogłasza III  publiczny nieograniczony przetarg na zbycie nieruchomości stanowiącej  własność gminy Sobótka

1.Nieruchomość niezabudowana, działka nr 38, AM-30, o powierzchni: 2599 m², obręb: Sobótka, KW WR1K/00100035/5, dział III i IV KW wolny od obciążeń, klasa gruntów-      RIVa. Działka położona jest przy ul. Świętej Anny, na obszarze zabudowy usługowej. Posiada dobry dostęp do uzbrojenia. Działka przeznaczona pod zabudowę usługową, częściowo teren dróg publicznych- ulic dojazdowych.

Cena wywoławcza: 191 900,-PLN Wadium: 19 000,-PLN

Przetarg odbędzie się w dniu 4 grudnia 2018 r. o godz. 9.30 w Urzędzie Miasta i Gminy w Sobótce, ul. Rynek 1, I piętro, sala nr 11

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium. Wadium z podaniem miejscowości i numeru działki należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Sobótce: B-k Sp. Kąty Wr. O/Sobótka nr 72 9574 1015 2003 0200 1605 0004 

 

W terminie do dnia 28 listopada 2018r. kwota wadium winna być na koncie Urzędu Miasta i Gminy.

 

Dodatkowe informacje

 1. Pierwszy przetarg odbył się 17.08.2018r., drugi przetarg odbył się 12.10.2018r. i nie zostały rozstrzygnięte.
 1. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość, a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym oraz powinni okazać się dowodem wpłaty wadium.
 1. Wadium zwraca się niezwłocznie /jednak nie później niż przed upływem 3 dni/ po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.
 1. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, która w całości musi być wpłacona na konto sprzedawcy przed podpisaniem umowy notarialnej.
 2. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
 3. Wysokość postąpień – nie mniej niż 1% ceny wywoławczej.
 4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 5. Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony VAT 23%.
 6. Nabywca pokrywa koszty notarialne i sądowe związane z przeniesieniem własności.
 1. Koszty związane z okazaniem granic lub innymi czynnościami geodezyjnymi pokrywa nabywca.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać:

 • w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, pokój nr 6 , I piętro, tel. 713351234 ,
 • strona internetowa: sobotka.pl, www.bip.sobotka.pl
 • Położenie działek można sprawdzić na stronie wrosip.pl 

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka z uzasadnionej przyczyny może odwołać przetarg informując o tym
w formie właściwej dla ogłoszenia.

 

Sobótka , 24.10.2018r.