16 stycznia 2017
UMiG Sobótka
Udostępnij

III przetarg na dz. 1/9 i 3 – sady i ogrody

BURMISTRZ Miasta i Gminy Sobótka

ogłasza trzeci  publiczny nieograniczony przetarg na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka

Nieruchomość niezabudowana, działka nr 1/9, AM-26, klasa gruntu – PsV, PsVI, RVI,
KW nr 127754/6,  3 AM-25, klasa gruntu- PsV, RIIIb, KW nr 128778/7 o powierzchni łącznej : 3,7943 ha, obręb: Sobótka,  dział III i IV KW wolny od obciążeń.
Działki położone między ulicami Polną a Szmaragdową w sąsiedztwie zabudowy  mieszkaniowej. Dojazd do nieruchomości drogą asfaltową . Działki przeznaczone na sady i ogrody.

 

Cena wywoławcza: 462 000,-PLN Wadium: 46 200,-PLN

 

Przetarg odbędzie się w dniu  28 luty 2017 r. o godz. 10:15 w Urzędzie Miasta i Gminy
w Sobótce, ul. Rynek 1, I piętro, sala nr 11

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium. Wadium z podaniem miejscowości
i numeru działki należy wpłacić
 na konto Urzędu Miasta i Gminy w Sobótce : B-k Sp. Kąty Wr. O/Sobótka nr 72 9574 1015 2003 0200 1605 0004

 

 W terminie do dnia 22 lutego 2017r. kwota wadium winna być na koncie Urzędu Miasta
i Gminy.

 

Dodatkowe informacje

 1. Pierwszy przetarg odbył się 6.09.2016r., drugi przetarg odbył się 2.12.2016r. i nie zostały rozstrzygnięte.
 2. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość, a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym oraz powinni okazać się dowodem wpłaty wadium.
 3. Wadium zwraca się niezwłocznie /jednak nie później niż przed upływem 3 dni/ po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.
 4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, która w całości musi być wpłacona na konto sprzedawcy przed podpisaniem umowy notarialnej.
 5. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
 6. Wysokość postąpień – nie mniej niż 1% ceny wywoławczej.
 7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 8. Nabywca pokrywa koszty notarialne i sądowe związane z przeniesieniem własności.

 

 

Szczegółowe informacje można uzyskać:

 • w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, pokój nr 6 , I piętro, tel. 71 335 12 34 ,
 • strona internetowa: , sobotka.pl, www.bip.sobotka.pl
 • położenie działek można sprawdzić na stronie wrosip.plBurmistrz Miasta i Gminy Sobótka z uzasadnionej przyczyny może odwołać przetarg informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia.

 

Sobótka,11.01.2017r.