31 sierpnia 2018
Katarzyna Wilczyńska
Udostępnij

II przetarg na zbycie nieruchomości nr 32/2-32/30 w Sobótce

BURMISTRZ Miasta i Gminy Sobótka

Ogłasza drugi  publiczny nieograniczony przetarg na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka

Poniższe nieruchomości położone są w Sobótce między ul. Warszawską i w pobliżu
ul. A. Mickiewicza. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego przeznaczone są na tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności. Działki uzbrojone są w sieć wodną i kanalizacyjną. Rozciąga się z nich piękny widok na Ślężę.

 1. Niezabudowana dz. nr 32/2  AM 12, obręb Sobótka, pow.  0,1412ha , klasa gruntów – RIIIa, IIIb ; KW nr WR1K/00080201/3.

Cena:  117 800zł  Wadium: 12 000zł

 1. Niezabudowana dz. nr 32/4 AM 12, obręb Sobótka, pow.  0,0935ha , klasa gruntów – RIIIa, IIIb ; KW nr WR1K/00080201/3.

Cena:  94 600zł  Wadium: 9 500zł

 1. Niezabudowana dz. nr 32/5 AM 12, obręb Sobótka, pow.  0,0931ha , klasa gruntów – RIIIa, IIIb ; KW nr WR1K/00080201/3.

Cena:  94 300zł  Wadium: 9 500zł

 1. Niezabudowana dz. nr 32/6 AM 12, obręb Sobótka, pow.  0,0928ha , klasa gruntów – RIIIa, IIIb ; KW nr WR1K/00080201/3.

Cena:  94 000zł  Wadium: 9 400zł

 1. Niezabudowana dz. nr 32/7 AM 12, obręb Sobótka, pow.  0,0907ha , klasa gruntów – RIIIa, IIIb ; KW nr WR1K/00080201/3.

Cena:  92 200zł  Wadium: 9 300zł

 1. Niezabudowana dz. nr 32/10 AM 12, obręb Sobótka, pow.  0,1282ha , klasa gruntów – RIIIa, ; KW nr WR1K/00080201/3..

Cena:  108 400zł  Wadium: 11 000zł

 1. Niezabudowana dz. nr 32/11 AM 12, obręb Sobótka, pow.  0,1000ha , klasa gruntów – RIIIa, ; KW nr WR1K/00080201/3.

Cena:  100 100zł  Wadium: 10 100zł

 1. Niezabudowana dz. nr 32/12 AM 12, obręb Sobótka, pow. 0,1003ha , klasa gruntów – RIIIa, ; KW nr WR1K/00080201/3.

Cena:  100 300zł  Wadium: 10 100zł

 1. Niezabudowana dz. nr 32/13 AM 12, obręb Sobótka, pow.  0,1005ha , klasa gruntów – RIIIa, ; KW nr WR1K/00080201/3.

Cena:  100 500zł  Wadium: 10 100zł

 1. Niezabudowana dz. nr 32/14 AM 12, obręb Sobótka, pow.  0,1007ha , klasa gruntów – RIIIa, ; KW nr WR1K/00080201/3.

Cena:  100 600zł  Wadium: 10 100zł

 1. Niezabudowana dz. nr 32/15 AM 12, obręb Sobótka, pow.  0,1009ha , klasa gruntów – RIIIa, ; KW nr WR1K/00080201/3.

Cena:  100 800zł  Wadium: 10 100zł

 1. Niezabudowana dz. nr 32/16 AM 12, obręb Sobótka, pow.  0,1011ha , klasa gruntów – RIIIa, ; KW nr WR1K/00080201/3.

Cena:  101 000zł  Wadium: 10 100zł

 1. Niezabudowana dz. nr 32/17 AM 12, obręb Sobótka, pow.  0,0977ha , klasa gruntów – RIIIa, ; KW nr WR1K/00080201/3.

Cena:  98 100zł  Wadium: 9 900zł

 1. Niezabudowana dz. nr 32/19 AM 12, obręb Sobótka, pow.  0,0905ha , klasa gruntów – RIIIa, IIIb; KW nr WR1K/00080201/3.

Cena:  92 100zł  Wadium: 9 250zł

 1. Niezabudowana dz. nr 32/20 AM 12, obręb Sobótka, pow.  0,0920ha , klasa gruntów – RIIIa, IIIb; KW nr WR1K/00080201/3.

Cena:  93 300zł  Wadium: 9 350zł

 1. Niezabudowana dz. nr 32/21 AM 12, obręb Sobótka, pow.  0,0917ha , klasa gruntów – RIIIa, IIIb; KW nr WR1K/00080201/3.

Cena:  93 100zł  Wadium: 9 350zł

 1. Niezabudowana dz. nr 32/22 AM 12, obręb Sobótka, pow.  0,0913ha , klasa gruntów – RIIIa, IIIb; KW nr WR1K/00080201/3..

Cena:  92 700zł  Wadium: 9 300zł

 1. Niezabudowana dz. nr 32/23 AM 12, obręb Sobótka, pow.  0,0910ha , klasa gruntów – RIIIa, IIIb; KW nr WR1K/00080201/3.

Cena:  92 500zł  Wadium: 9 250zł

 1. Niezabudowana dz. nr 32/24 AM 12, obręb Sobótka, pow.  0,1085ha , klasa gruntów – RIIIa, IIIb; KW nr WR1K/00080201/3.

Cena:  100 300zł  Wadium: 10 100zł

 1. Niezabudowana dz. nr 32/26 AM 12, obręb Sobótka, pow.  0,0977ha , klasa gruntów – RIIIa, ; KW nr WR1K/00080201/3.

Cena:  98 100zł  Wadium: 9 850zł

 1. Niezabudowana dz. nr 32/27 AM 12, obręb Sobótka, pow.  0,1016ha , klasa gruntów – RIIIa, ; KW nr WR1K/00080201/3.

Cena:  101 400zł  Wadium: 10 150zł

 1. Niezabudowana dz. nr 32/28 AM 12, obręb Sobótka, pow.  0,1000ha , klasa gruntów – RIIIa, ; KW nr WR1K/00080201/3.

Cena:  100 000zł  Wadium: 10 000zł

 1. Niezabudowana dz. nr 32/29 AM 12, obręb Sobótka, pow.  0,0942ha , klasa gruntów – RIIIa, ; KW nr WR1K/00080201/3.

Cena:  95 200zł  Wadium: 9 600zł

 1. Niezabudowana dz. nr 32/30 AM 12, obręb Sobótka, pow.  0,1240ha , klasa gruntów – RIIIa, ; KW nr WR1K/00080201/3.

Cena:   105 400zł  Wadium: 10 600zł

 

Przetarg odbędzie się w dniu 11 października 2018 r. o godz. 9:00 w Urzędzie Miasta i Gminy
w Sobótce, ul. Rynek 1, I piętro, sala nr 11

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium. Wadium z podaniem miejscowości
i numeru działki należy wpłacić
 na konto Urzędu Miasta i Gminy w Sobótce : B-k Sp. Kąty Wr. O/Sobótka nr  72 9574 1015 2003 0200 1605 0004

W terminie do dnia 5 października 2018r. kwota wadium winna być na koncie Urzędu Miasta
i Gminy.

Dodatkowe informacje

 

 

 1. Pierwszy przetarg odbył się 14.08.2018r. i została sprzedana jedna nieruchomość.
 2. Licytacja odbędzie się zgodnie z podaną kolejnością nieruchomości w ogłoszeniu.
 3. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość, a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym oraz powinni okazać się dowodem wpłaty wadium.
 4. Wadium zwraca się niezwłocznie /jednak nie później niż przed upływem 3 dni/ po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.
 5. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, która w całości musi być wpłacona na konto sprzedawcy przed podpisaniem umowy notarialnej.
 6. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
 7. Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%, który pokrywa nabywca nieruchomości.
 8. Wysokość postąpień – nie mniej niż 1% ceny wywoławczej.
 9. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 10. Nabywca pokrywa koszty notarialne i sądowe związane z przeniesieniem własności.
 11. Dział III i IV KW wolny od obciążeń.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać:

 • w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, pokój nr 6 , I piętro, tel. 71 335 1234.
 • na stronach internetowych  :www.sobotka.pl ,   bip.sobotka.pl, monitorurzedowy.pl 
 • położenie działek można sprawdzić na stroniewrosip.pl 

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka z uzasadnionej przyczyny może odwołać przetarg informując o tym
w formie właściwej dla ogłoszenia.

 

Sobótka, 29.08.2018r.