2 października 2020
Katarzyna Wilczyńska
Udostępnij

II nieograniczony przetarg na zbycie nieruchomości nr 17/3 AM-2 i 1/4 AM-3 w Sobótce

BURMISTRZ Miasta i Gminy Sobótka

Ogłasza II  publiczny nieograniczony przetarg na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka

Działka przeznaczona pod zabudowę przemysłową.

1.Nieruchomość niezabudowana, działki nr 17/3 AM-2 i 1/4  AM-3, o powierzchni łącznej : 0,5676 ha, obręb: Sobótka, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyki IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW WR1K/00085561/9, dział III i IV KW wolny od obciążeń. Wg ewidencji klasyfikowana jako R V, IVb. Działki położone przy ul. Złotej, posiadają dostęp do uzbrojenia. Teren działek jest równy i płaski. Dojazd do działek drogą gruntową.

Cena wywoławcza: 218 500,-PLN Wadium: 22 000,-PLN

Przetarg odbędzie się w dniu 10 listopada 2020 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy
w Sobótce, ul. Rynek 1, I piętro, sala nr 11

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium. Wadium z podaniem miejscowości
i numeru działki należy wpłacić
 na konto Urzędu Miasta i Gminy w Sobótce : B-k Sp. Kąty Wr. O/Sobótka nr 72 9574 1015 2003 0200 1605 0004

W terminie do dnia 05 listopada 2020 r. kwota wadium winna być na koncie Urzędu Miasta
i Gminy.

Dodatkowe informacje

 

 1. Pierwszy przetarg odbył się 01.09.2020 r. i nie został rozstrzygnięty.
 2. Cena wywoławcza nieruchomości została obniżona o 5% w stosunku do I przetargu.
 1. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość, a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym oraz powinni okazać się dowodem wpłaty wadium.
 1. Wadium zwraca się niezwłocznie /jednak nie później niż przed upływem 3 dni/ po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.
 2. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, która w całości musi być wpłacona na konto sprzedawcy przed podpisaniem umowy notarialnej.
 3. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
 4. Wysokość postąpień – nie mniej niż 1% ceny wywoławczej.
 5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 6. Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony VAT 23%.
 7. Nabywca pokrywa koszty notarialne i sądowe związane z przeniesieniem własności.
 8. Koszty związane z okazaniem granic lub innymi czynnościami geodezyjnymi pokrywa nabywca.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać:

 • w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, pokój nr 6 , I piętro, tel. 713351234 ,
 • strona internetowa: sobotka.pl, www.bip.sobotka.pl
 • Położenie działek można sprawdzić na stronie wrosip.pl 

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka z uzasadnionej przyczyny może odwołać przetarg informując o tym
w formie właściwej dla ogłoszenia.

 

Sobótka, 29.09.2020 r.