6 lipca 2018
Katarzyna Wilczyńska
Udostępnij

I przetarg na sprzedaż nieruchomości nr 32 i nr 38 w Sobótce

BURMISTRZ Miasta i Gminy Sobótka

ogłasza I   publiczny nieograniczony przetarg na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka

1.Nieruchomość niezabudowana, działka nr 32, AM-30, o powierzchni: 401 m², obręb: Sobótka,  KW nr  WR1K/00100029/0, dział III i IV KW wolny od obciążeń,  klasa gruntów- R IVa. Działka położona jest przy ul. Świętej Anny, na obszarze zabudowy usługowej. Posiada dobry dostęp do uzbrojenia. Działka przeznaczona pod zabudowę usługową, częściowo teren dróg publicznych- ulic dojazdowych.

Cena wywoławcza: 41 500,-PLN Wadium: 4 200,-PLN

2.Nieruchomość niezabudowana, działka nr 38, AM-30, o powierzchni: 2599 m², obręb: Sobótka, KW WR1K/00100035/5, dział III i IV KW wolny od obciążeń, klasa gruntów-R IVa. Działka położona jest przy ul. Świętej Anny, na obszarze zabudowy usługowej. Posiada dobry dostęp do uzbrojenia. Działka przeznaczona pod zabudowę usługową, częściowo teren dróg publicznych- ulic dojazdowych.

Cena wywoławcza: 252 500,-PLN Wadium: 25 500,-PLN

Przetarg odbędzie się w dniu  17 sierpnia 2018 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Miasta i Gminy
w Sobótce, ul. Rynek 1, I piętro, sala nr 11

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium. Wadium z podaniem miejscowości
i numeru działki należy wpłacić
 na konto Urzędu Miasta i Gminy w Sobótce : B-k Sp. Kąty Wr. O/Sobótka nr 72 9574 1015 2003 0200 1605 0004

 W terminie do dnia 10 sierpnia 2018r. kwota wadium winna być na koncie Urzędu Miasta
i Gminy.

Dodatkowe informacje

 1. Nieruchomości będą licytowane wg kolejności.
 2. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość, a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym oraz powinni okazać się dowodem wpłaty wadium.
 1. Wadium zwraca się niezwłocznie /jednak nie później niż przed upływem 3 dni/ po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.
 1. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, która w całości musi być wpłacona na konto sprzedawcy przed podpisaniem umowy notarialnej.
 2. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
 3. Wysokość postąpień – nie mniej niż 1% ceny wywoławczej.
 4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 5. Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony VAT 23%.
 6. Nabywca pokrywa koszty notarialne i sądowe związane z przeniesieniem własności.
 1. Koszty związane z okazaniem granic lub innymi czynnościami geodezyjnymi pokrywa nabywca.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać:

 • w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, pokój nr 6 , I piętro, tel. 713351234 ,
 • strona internetowa: sobotka.pl, www.bip.sobotka.pl
 • Położenie działek można sprawdzić na stronie wrosip.pl 

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka z uzasadnionej przyczyny może odwołać przetarg informując o tym
w formie właściwej dla ogłoszenia.

 

Sobótka , 04.07.2018r.