11 lutego 2020
Anita Kruczykowska
Udostępnij

GOSPODARKA ODPADAMI – NOWA USŁUGA W RAMACH APLIKACJI BLISKO

Gmina Sobótka pomaga mieszkańcom dbać o środowisko! W ramach mobilnej aplikacji BLISKO korzystamy z nowej usługi – „Gospodarka odpadami”, która jest bezpłatna dla mieszkańców naszej gminy. Dzięki niej użytkownicy otrzymują m.in. powiadomienia dotyczące odbioru odpadów komunalnych i terminów płatności. Ponadto, usługa wyposażona jest w wyszukiwarkę „Gdzie wyrzucić”, a także poradnik „Warto wiedzieć” – ułatwiające segregację odpadów. Użytkownik może także w łatwy sposób zgłosić nieodebrane śmieci, dzikie wysypiska itp.
Na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, w zakładce „Czysta gmina”, zamieszczony jest interaktywny harmonogram odbioru odpadów komunalnych, który umożliwia wygenerowanie pliku w formacie PDF: https://www.sobotka.pl/miasto-i-gmina/ochrona-srodowiska-i-gospodarka-odpadami/