26 kwietnia 2018
UMiG Sobótka
Udostępnij

Gminna plaża nad zalewem jeszcze w tym roku [ZDJĘCIA]

Z Andrzejem Szawanem, kierownikiem Referatu Planowania, Rozwoju i Inwestycji UMiG w Sobótce, rozmawiamy o budowie nowej gminnej plaży nad Zalewem w Sulistrowicach.

Kilka dni temu dowiedzieliśmy się, że Sobótka otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego (48 tys. zł) na budowę plenerowego miejsca spotkań nad Zalewem Sulistrowickim. Co konkretnie ma powstać?

Powstanie  kolejna  strefa  wypoczynku  na terenie  naszej  Gminy. Planujemy  wykonać  publiczną ogólnodostępną  plażę w Sulistrowicach  która  będzie wyposażona w elementy małej architektury oraz dwie altankami w formie pergoli. Zakres prac do wykonania to niezbędne roboty pomiarowe, oczyszczenie działki z istniejących krzewów i części drzew, roboty ziemne – profilowanie terenu, wykonanie nowych nawierzchni na plaży oraz na drodze na wysokości działki na której wykonana zostanie plaża, montaż dwóch altan typu pergola, montaż koszy na śmieci, leżaków montowanych na stałe, stołów rekreacyjnych, ław, tablicy informacyjnej. W ramach zadania wykonane zostaną nowe nasadzenia. 

Skąd pomysł na takie miejsce nad Zalewem?

W czerwcu 2017 r. zakończyła się inwestycja pn. Zwiększenie skuteczności ochrony przeciwpowodziowej i zapobieganie skażeniom środowiska w gminie Sobótka i sąsiednich gminach poprzez kompleksowy remont zapory wodnej w Sulistrowicach. Uzyskaliśmy zgodę Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego na użytkowanie zapory oraz napełnienie zbiornika wodą. Od dłuższego czasu dochodziły do mnie informację, że brakuje w Sulistrowicach miejsca, w którym mieszkańcy mogliby wypocząć na terenie ogólnodostępnym dla wszystkich. Gdy nadarzyła się okazja na uzyskanie dofinansowania, postanowiliśmy złożyć wniosek.

Z drugiej strony Zalewu jest już miejsce odpoczynku. Potrzebne jest kolejne?

Niewątpliwie tak.  Istniejące miejsce wypoczynku położone jest na terenie prywatnym. Nowa plaża ma powstać na terenie gminnym, ogólnodostępnym dla wszystkich mieszkańców gminy z pięknym widokiem na Ślężę. Będzie to miejsce w którym będzie można wypocząć i miło spędzić czas. Nie ma wielu takich miejsc w gminie, chcemy to zmienić a to jest dobry początek aby rozpocząć działania pro społeczne, integrujące lokalną społeczność.

Jaki jest plan robót, innymi słowy, kiedy mieszkańcy będą mogli skorzystać z nowego miejsca?
Przed nami jeszcze wiele pracy administracyjnej i dosyć krótki okres przeznaczony na realizację. Nowa plaża powinna powstać do końca sierpnia bieżącego roku.

Czy oprócz przygotowanego dostępu do wody mieszkańcy mogą liczyć na inne atrakcje? 
W ramach prac planowany jest montaż stałych leżaków drewniano betonowych przeznaczonych do odpoczynku, stół rekreacyjny np. do gry w szachy. Jeśli starczy nam funduszy, chcielibyśmy na działce wykonać boisko do gry w siatkówkę plażową. Realizowany zakres prac nie ograniczy nam w przyszłości dalszej aranżacji plaży, dlatego mam nadzieję, że tchniemy nowe życie na tym obszarze a rozpoczęte działania będą tylko wstępem do dalszej aranżacji tego terenu.

Dziękuję za rozmowę.

ZDJĘCIA MIEJSCA, GDZIE MA POWSTAĆ NOWA PLAŻA: