24 października 2016
UMiG Sobótka
Udostępnij

Gmina Sobótka wykonała remont drogi na ul. Jaworowej w Sulistrowicach

Gmina Sobótka zakończyła jedną z trzech inwestycji drogowych planowanych do przeprowadzenia w ostatnim kwartale 2016 roku.

„W połowie października b.r. zakończyliśmy inwestycję obejmującą remont drogi ulicy Jaworowej w Sulistrowicach. Gmina na przeprowadzoną inwestycję przeznaczyła 41 666,86 zł. Na zadanie uzyskaliśmy dofinansowanie od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 104 593,00. Łączny koszt inwestycji wyniósł 146 259,86 zł. Inwestycję udało się zrealizować dzięki dobrej współpracy i zaangażowaniu. Bieżący rok zakończymy intensywnie, remontując drogi przy ul. Świerkowej, Modrzewiowej i Sosnowej w Sulistrowiczkach oraz ul. Czereśniowej w Strzegomianach” – tak przeprowadzoną inwestycję podsumowuje Pan Andrzej Szawan, Kierownik Referatu Planowania Rozwoju i Inwestycji w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka.

Remont drogi przy ul. Jaworowej swoim zakresem obejmował uzupełnienie podbudowy z mieszanki mineralnej tłuczniowej i wykonanie warstwy wierzchniej z betonu asfaltowego na odcinku o długości 185 m i szerokości 3,5 m. W ramach remontu nawierzchni wykonane zostały zjazdy do posesji. Pod zjazdami wykonano przepusty betonowe o średnicy 40 cm. Wymieniony i odmulony został odcinek rurociągu kanalizacji deszczowej. Udrożniono, wyprofilowano i umocniono rowy przydrożne za pomocą betonowych płyt perforowanych typu MEBA. Remont drogi w znaczny sposób ma poprawić standard i bezpieczeństwo przejazdu.