27 marca 2017
UMiG Sobótka
Udostępnij

Dom kultury w Sobótce zyska nowe oblicze dzięki DOFINANSOWANIU!!!

Z ogromną przyjemnością i nieukrywaną satysfakcją informujemy, iż w następnym roku w Sobótce będzie funkcjonować Regionalne Centrum Kultury Słowiańskiej w Sobótce! Na przebudowę domu kultury gmina Sobótka pozyskała ponad 3 mln dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 4.3 Dziedzictwo kulturowe – Poddziałanie 4.3.2 Dziedzictwo kulturowe. Projekt uzyskał dofinansowanie we wnioskowanej kwocie i został najwyżej oceniony spośród wszystkich złożonych wniosków
w konkursie.

Projekt, oprócz kompleksowych prac budowlanych, przewiduje wyposażenie obiektu oraz wykonanie multimedialnego stanowiska prezentującego atrakcje regionu – w formie ekranu dotykowego zlokalizowanego w hallu na parterze.

Celem projektu, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii, jest ochrona, zachowanie i udostępnianie dziedzictwa kulturowego rejonu Ślęży. Dzięki realizacji projektu:

– powstanie nowa przestrzeń do prowadzenia działalności kulturalnej. Utworzenie Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej zapewni poprawę dostępności do kultury dla mieszkańców Sobótki oraz całego Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego. W miejscu tym będą odbywać się m.in.: koncerty, przedstawienia teatralne, seanse kinowe, eventy, wystawy, prezentacje, spotkania, inscenizacje, imprezy związane z promocją walorów przyrodniczych. Tematyka będzie także dotyczyć, w szczególności, kultury ślężańskiej i słowiańskiej.

– zostanie zachowane dziedzictwo kulturowego dla przyszłych pokoleń. Realizacja projektu umożliwi podkreślenie walorów rejonu Ślęży oraz zaprezentowanie dorobku kulturowego tego obszaru, w tym zwłaszcza kultury słowiańskiej. Dzięki temu możliwe będzie zachowanie tego dorobku dla przyszłych pokoleń
i zaprezentowanie go możliwie najszerszemu gronu odbiorców.

– zaoferujemy nowe formy uczestnictwa w kulturze. Dzięki przebudowie obiektów ŚOKSiR w Sobótce
i wykorzystaniu multimediów, zostaną stworzone warunki do rozwoju oferty kulturalnej, odpowiadającej
na nowe potrzeby w obszarze działalności kulturalnej. Sala widowiskowa zostanie wyposażona m.in. w system projekcji kinowej (w tym także 3D) oraz system prezentacji multimedialnych.

– nastąpi podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu. Potencjał, jaki tkwi w gminie Sobótka i okolicy, nie został jeszcze odpowiednio wykorzystany. Utworzony obiekt Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej przyciągnie turystów, m.in. ze względu na bogatą ofertę historyczno-kulturową, dopasowaną do osób w różnym wieku oraz nowoczesność zaproponowanych rozwiązań (np. kino 3D).