20 maja 2016
UMiG Sobótka
Udostępnij

Gmina Sobótka będzie realizowała kolejny projekt ekologiczny

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu pozytywnie rozpatrzył wniosek gminy Sobótka dotyczący usunięcia wyrobów azbestowych z prywatnych nieruchomości.

Przyznana dotacja w kwocie 19.759 zł pozwoli zdemontować i zutylizować ok. 31 ton szkodliwego odpadu z 19 budynków, których właściciele przystąpili do wspólnego projektu. W maju b.r. gmina będzie podpisywała stosowne porozumienia z mieszkańcami, a w czerwcu wyłoni firmę, która zajmie się usunięciem eternitu.

azbest wfos