5 października 2018
UMiG Sobótka
Udostępnij

Głosowanie korespondencyjne

Osoby niepełnosprawne, które w wyborach samorządowych chcą zagłosować z domu, mają czas tylko do poniedziałku 8 października 2018 roku, żeby zgłosić taki zamiar.

Można to zrobić osobiście, faksem, mailem. Do takiego wniosku należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Należy pamiętać, że chęć głosowania korespondencyjnego należy zgłaszać komisarzowi wyborczemu, a nie jak dotychczas – do urzędu gminy.