23 listopada 2020
Joanna Paluchiewicz
Udostępnij

Poświęcenie oraz przekazanie samochodów ratowniczo – gaśniczych.

 

            W dniu 22 listopada 2020 r. odbyło się poświęcenie i przekazanie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobótce oraz przekazanie średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ksieginicach Małych. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Kościele św. Jakuba Apostoła w Sobótce odprawioną przez  Ks. Prałata Edwarda Jurka.  Słowo wstępne inaugurujące to ważne wydarzenie wygłosiła prezes OSP w Sobótce – druhna Joanna Buda.

            Na zakończenie mszy świętej głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka – Mirosław Jarosz. Podkreślił, że zakup nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego nie byłby możliwy bez wsparcia z zewnątrz. Przekazał wyrazy podziękowania i uznania tym wszystkim, którym zawdzięczamy ten wspaniały prezent:

– Panu Pawłowi Hreniakowi – Posłowi na Sejm RP,

– Panu Wojciechowi Murdzkowi – Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

– Panu Michałowi Dworczykowi –  Szefowi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,

– Panu Jarosławowi Obremskiemu – Wojewodzie Dolnośląskiemu,

– Generałowi Adamowi Koniecznemu – Zastępcy Komendanta Głównego PSP, 

– st. bryg. Markowi Kamińskiemu – Dolnośląskiemu Komendantowi PSP,   

– st. bryg.  Piotrowi Znamirowskiemu – Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej, 

– Panu Łukaszowi Kasztelowiczowi – Prezesowi Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

              W dalszej części uroczystości dokonano  poświęcenia i przekazania pojazdów pożarniczych. W tym ważnym momencie głos zabrali Panowie: Poseł Paweł Hreniak, Prezes Łukasz Kasztelowicz oraz  Komendant Marek Kamiński.

             Całkowity  koszt zakupu nowego samochodu wyniósł 959 400, 00 zł,  na co złożyły się następujące środki:

– dotacja Gminy Sobótka – 308 400, 00 zł,

– dofinansowanie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej/ Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – 350 000, 00 zł,

– dotacja budżetowa ze środków Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego – 200 000, 00 zł,

– dofinansowanie Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej ze środków finansowych pochodzących z wpływów uzyskanych ze składek z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia, przekazywanych przez zakłady ubezpieczeń  – 100 000,00 zł,

– darowizna Nadleśnictwa Lubin  – 1 000, 00 zł.

 

logo logo logo