25 sierpnia 2016
UMiG Sobótka
Udostępnij

KGHM Polska Miedź i TAURON Polska Energia wspierają obchody na Ślęży

Dnia 09 września b.r. w Sobótce, na szczycie Ślęży, odbędą się uroczystości związane z obchodami 1050-lecia Chrztu Polski. 1050 rocznica Chrztu Polski jest nie tylko wspomnieniem wydarzenia historycznego, które miało miejsce w roku 966 i zapoczątkowało dzieje Kościoła na ziemiach polskich i zaistnienie państwowości Polski, lecz również zobowiązaniem do refleksji nad konsekwencjami tego faktu dla teraźniejszości i przyszłości.

Przyjęcie chrztu, będące świadomą decyzją ówczesnego władcy, rozpoczęło proces chrystianizacji na ziemiach pogańskich, władanych przez Mieszka I, wzmocniło kraj politycznie, gospodarczo i kulturowo. Coraz wyraźniej zaznaczała się świadomość narodowości polskiej i zakorzenienia we wspólnocie Kościoła i Europy. Uroczyste obchody w całym kraju mają podkreślić tożsamość narodową i nasze miejsce w chrześcijańskiej Europie. Uroczystości na szczycie Ślęży mają wymiar szczególny. Ze względu na rangę wydarzenia, patronat nad uroczystościami objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

Na organizację przedsięwzięcia gmina uzyskała dofinansowanie w kwocie 50.000 zł z Fundacji KGHM Polska Miedź.

tauron-i-kghmPartnerem Wydarzenia jest TAURON Polska Energia.