22 października 2018
UMiG Sobótka
Udostępnij

Frekwencja wyborcza w gminie Sobótka na godz. 21:00

Frekwencja w gminie Sobótka 21.10.2018 na koniec dnia
Numer obwodu: Liczba osób uprawnionych do głosowania z obwodów, z których uzyskano dane o frekwencji: Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania w obwodach, z których uzyskano dane o frekwencji: Frekwencja w %:
1 2306 1327 57,55%
2 1494 905 60,58%
3 1806 1046 57,92%
4 1897 1014 53,45%
5 1381 755 54,67%
6 1418 720 50,78%
SUMA: 10302 5767 55,98%

 

Obwody:
1 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sobótce, ul.Świdnicka 20, Sobótka (sala gimnastyczna)
2 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sobótce, ul.Świdnicka 20, Sobótka (hala sportowo-widowiskowa)
3 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sobótce, ul.Marii Skłodowskiej-Curie 19, Sobótka
4 Szkoła Podstawowa w Świątnikach, ul. Parkowa 6, Świątniki
5 Szkoła Podstawowa w Rogowie Sobóckim, ul. Szkolna 7, Rogów Sobócki
6 Szkoła Podstawowa w Rękowie, ul. Nasławicka 21, Ręków