2 marca 2017
UMiG Sobótka
Udostępnij

EDUKACJA i PARTNERSTWO BEZ BARIER…

Projekt „EDUKACJA  i  PARTNERSTWO BEZ BARIER  – upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez  utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego,  organizację dodatkowych zajęć edukacyjnych dla dzieci oraz podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w 14 wybranych placówkach  na terenie WrOF (Wrocław, Kobierzyce, Sobótka, Miękinia i  Oborniki Śląskie)”

jest realizowany  w Przedszkolu nr 1 w Sobótce, przy ul. Świdnickiej 49. Za środki unijne utworzono jedną grupę przedszkolną dla dzieci 2,5-letnich. Dodatkowym wsparciem są zajęcia w formie zajęć rozwijających zainteresowania teatralne w dwóch grupach 25-osobowych (razem 50 przedszkolaków) oraz kursy i szkolenia doskonaląc dla nauczyciele:

a) Twórcze metody pracy z dziećmi

b) Gramy, śpiewamy i tańczymy – z muzyką dobrze się bawimy

c) Animator zabaw i działań plastycznych

Ponadto zostaną  zakupione pomoce dydaktyczne, meble i urządzenie na plac zabaw.

Szczegóły i bieżące informacje są dostępne na stronie realizatora projektu www.ckp.pl, zakładka „Projekty unijne”, projekt „Edukacja i partnerstwo bez barier…”