13 maja 2019
Michał Hajdukiewicz
Udostępnij

Dzień Pamięci rtm. Witolda Pileckiego

➡ Uroczystość poświęcona pamięci rtm. Witolda Pileckiego
przy pomniku jego imienia.
ul. Armii Krajowej 13, Sobótka
godz. 11.00

➡ Internetowy konkurs z nagrodami od 13 V 2019

Witold Pilecki
– społecznik, organizator, polski żołnierz, rotmistrz kawalerii, „ochotnik do Auschwitz”, autor tzw. “raportów Witolda”. Był uczestnikiem kampanii wrześniowej 1939 roku i współorganizatorem podziemnej Tajnej Organizacji Wojskowej, która w 1943 roku została włączona do struktur Armii Krajowej.

W 1940 roku, na rozkaz otrzymany od przełożonych, Witold Pilecki sprowokował swoje aresztowanie przez Gestapo i trafił do obozu w Auschwitz. W obozie przebywał do 1943 roku. Zagrożony dekonspiracją podjął udaną próbę ucieczki. Następnie działał w Kedywie, czyli Kierownictwie Dywersji Komendy Głównej AK.

Brał udział w powstaniu warszawskim, dowodził jednym z oddziałów zgrupowania Chrobry II. Po upadku powstania trafił do niemieckiej niewoli, przebywał w Lamsdorfie (Łambinowicach) i Murnau.

Po zakończeniu II wojny światowej Witold Pilecki otrzymał przydział do 2 Korpusu Polskiego. W grudniu 1945 roku wysłano go do Polski, by organizował podziemne struktury antykomunistyczne. Został aresztowany 8 maja 1947 roku. Poddano go torturom i postawiono przed sądem między innymi pod zarzutem przygotowywania zamachu na życie wysokich funkcjonariuszy bezpieki. Został skazany na karę śmierci i stracony 25 maja 1948 roku.
Biogram za: https://ciekawostkihistoryczne.pl/leksykon/witold-pilecki-1901-1948/