27 sierpnia 2020
Joanna Paluchiewicz
Udostępnij

Dyżur mobilnego punktu Wydziału Komunikacji

Szanowni Państwo,

zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie internetowej Starostwa Powiatowego we Wrocławiu informujemy, że sierpniowe dyżury mobilnego punktu Wydziału Komunikacji na terenie gminy Sobótka odbędą się w dniach:

✅ 06.08.2020 r. w godz. 11:15 – 14:15

✅ 13.08.2020 r. w godz. 11:15 – 14:15

✅ 20.08.2020 r. w godz. 11:15 – 14:15

✅ 27.08.2020 r. w godz. 11:15 – 14:15

ℹ️ W punkcie będą obsługiwani mieszkańcy gminy Sobótka oraz gminy Mietków. Poniżej harmonogram sierpniowych wyjazdów⤵️⤵️⤵️https://www.powiatwroclawski.pl/aktualnosci/harmonogram-wyjazdow-wydzialu-komunikacji-do-gmin-w-powiecie-wroclawskim-w-dniach-od-03082020-do-31082020.html?fbclid=IwAR2_gkPnPssEKx-GJu06T0naZgNvkmaAKBLR6h72r0LI_q3NKcXbZDhIdzk

Sprawy, które można załatwić w mobilnym Wydziale Komunikacji:

1. Odbiór dowodu rejestracyjnego – skierować prośbę na maila, komunikacja@powiatwroclawski.pl dotyczącą chęci odbioru dowodu rejestracyjnego podczas następnej wizyty planowanej  w gminie lub osobistym zgłoszeniu podczas wizyty w gminie.
2. Dokonać zgłoszenia sprzedaży lub nabycia pojazdu.
3. Dokonać zgłoszenia wpisu adnotacji HAK, GAZ, TAXI.
4. Złożyć wniosek o wyrejestrowanie pojazdu np. z powodu demontażu, kradzieży.
5. Złożyć wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca na przeglądy i rejestrację, zmiany nazwiska.
6. Złożyć wniosek o przerejestrowanie pojazdu posiadającego wyróżnik tablic rejestracyjnych DWR….
7. Złożyć wniosek o przerejestrowanie pojazdu posiadającego wyróżnik tablic rejestracyjnych inny niż DWR… .
W przypadku przerejestrowania wymagającego zmiany tablic rejestracyjnych pracownik pobierze stosowne dokumenty wraz z opłatą i tablicami rejestracyjnymi. Podczas następnej wizyty w kolejnym tygodniu przywożone są nowe tablicy wraz z opieczętowanymi dokumentami.

8. Złożyć wniosek o rejestrację pojazdu sprowadzonego z zagranicy.

Do każdej załatwianej sprawy obowiązkowo należy dołączyć ubezpieczenie OC!

W przypadku braku możliwości ubezpieczenia pojazdu sprawę należy załatwić bezpośrednio w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu – Wydział Komunikacji.

Pracownik pobiera stosowne dokumenty w oryginale wraz z opłatą. Podczas następnej wizyty w kolejnym tygodniu przywożone są nowe tablicy wraz z opieczętowanymi dokumentami.

WAŻNE!

Podczas wizyty w Mobilnym Wydziale Komunikacji nie ma możliwości przyjmowania opłat gotówkowych i bezgotówkowych.

Klient dostaje nr konta na które wpłaca należną opłatę i potwierdzenie opłaty dołącza do dokumentów lub przesyła potwierdzenie dokonania zapłaty na adres mailowy oplaty.komunikacja@powiatwroclawski.pl (w tytule maila należy podać imię i nazwisko właściciela pojazdu).

Na dowodzie wpłaty muszą znajdować się następujące dane: IMIĘ i NAZWISKO właściciela pojazdu oraz NUMER REJESTRACYJNY pojazdu (jeżeli był nadany).

W sytuacji współwłasności pojazdu należy przedstawić pełnomocnictwo.

Sprawy związane z prawami jazdy, instruktorami nauki jazdy, ośrodkami szkolenia kierowców, stacjami kontroli pojazdów i transportem odbywają się w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu przy ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław.

Dowody rejestracyjne i tablice rejestracyjne nieodebrane podczas wizyty w gminie pozostawione są w urzędzie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu przy ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, od następnego dnia.

Źródło: https://www.powiatwroclawski.pl/aktualnosci/mobilny-wydzial-komunikacji-jakie-sprawy-moge-zalatwic.html