29 maja 2019
Joanna Paluchiewicz
Udostępnij

DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że na stronie www.bip.sobotka.pl dostępne są dokumenty dotyczące dowozu uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2019/2020 – termin składania wniosków do 19.06.2019 r. Szczegółowe informacje pod numerem tel. 71 335 12 51. Dokumenty do pobrania:

▶️Zarządzenie 57.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 23 maja 2019 w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu dzieci i uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Sobótka oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice, opiekunowie lub opiekunowie prawni w roku szkolnym 2019/2020https://bip.sobotka.pl/unzip/sobotka_10156/28_05_2019_14_47_24_zarzadzenie_57.2019.pdf
▶️Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 57.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 23 maja 2019 rokuhttps://bip.sobotka.pl/unzip/10158.dhtml
▶️Ogłoszenie w sprawie dowozu dzieci niepełnosprawnych dla szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020https://bip.sobotka.pl/unzip/sobotka_10163/28_05_2019_14_56_11_ogloszenie_w_sprawie_dowozu_dzieci_niepelnosprawnych.pdf
▶️Wniosek w sprawie dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły/przedszkola/ośrodka w roku szkolnym 2019/2020https://bip.sobotka.pl/unzip/10166.dhtml