20 stycznia 2017
UMiG Sobótka
Udostępnij

DOFINANSOWANIE USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST na rok 2017

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SOBÓTKA INFORMUJE, IŻ GMINA SOBÓTKA ZAMIERZA STARAĆ SIĘ
O DOFINANSOWANIE DEMONTAŻU, ZBIERANIA, TRANSPORTU ORAZ UNIESZKODLIWIANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY SOBÓTKA.
 

      Wysokość dofinansowania wynosi 100% kosztów zadania udzielonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Gminę Sobótka. Warunkiem uruchomienia programu będzie decyzja o przyznaniu środków zewnętrznych Gminie Sobótka.
W przypadku braku kwalifikacji wniosku Gminy, program nie będzie realizowany. Po ogłoszeniu regulaminu konkursu przez WFOŚ zasady naboru mogą ulec zmianie.       

 

WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU jest:

Złożenie w Urzędzie Miasta i Gminy kompletnego wniosku o przyznanie dofinansowania w terminie do dnia 20 stycznia 2017 r. ( termin może ulec zmianie).

 

Uwaga! Zakup i wykonanie nowego pokrycia dachowego nie są objęte dofinansowaniem.

 

Prace wykonywane będą w 2017 r. Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 71-335-12-39 a wzory wniosków
i oświadczeń do pobrania na stronie
http://www.bip.sobotka.pl/strony/7661.dhtml lub w pokoju nr 6 Urzędu.