4 marca 2020
Joanna Paluchiewicz
Udostępnij

DARMOWA POMOC PRAWNA W POWIECIE WROCŁAWSKIM

Od początku 2016 roku, na terenie całej Polski zaczął działać system darmowej pomocy prawnej. Początkowo obejmował on sieć punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, w których porad udzielali adwokaci i radcowie prawni.

W roku 2018 dokonano licznych zmian , które oprócz nowych usług (nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i nieodpłatna mediacja) rozszerzają katalog beneficjentów.

Począwszy od roku 2019 do uzyskania pomocy uprawniona jest każda osoba fizyczna, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Obecnie w skład systemu darmowej pomocy prawnej wchodzą:

1)      nieodpłatna pomoc prawna (od roku 2016),

2)      nieodpłatne poradnictwo obywatelskie (od roku 2019),

3)      nieodpłatna mediacja (od roku 2020).

Dzięki współpracy rządu, samorządu i organizacji pozarządowych system gwarantuje bezpłatny dostęp do darmowych porad prawnych w lokalnych społecznościach. Obywatele będą mogli swobodnie korzystać z profesjonalnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego oraz z mediacji.

Aktualnie na terenie Powiatu funkcjonuje 6 punktów pomocy, które mieszczą się w 9 lokalizacjach. Wykaz punktów wraz z danymi kontaktowymi i godzinami dyżurów znajduje się poniżej. 

Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Organizacyjno-Prawnym, tel. 71/ 722 17 05.