4 marca 2019
Joanna Paluchiewicz
Udostępnij

Czym jest E-dowód?

E-dowód to dowód osobisty z warstwą elektroniczną. Zewnętrznie wygląda podobnie do wydawanego dotychczas dowodu osobistego, a jedyną nową informacją na pierwszej stronie dokumentu (awersie) jest numer CAN, który jest także zapisany w kodzie kreskowym na drugiej stronie. Numer ten jest potrzebny w przypadku korzystania z elektronicznych funkcji e-dowodu. Zabezpiecza też e-dowód przed odczytaniem danych zapisanych w warstwie elektronicznej przez osoby nieuprawnione.

Dowody wydawane po 4 marca staną się „e-dowodami” ze względu na warstwę elektroniczną, czyli wbudowany, niewidoczny z zewnątrz chip. E-dowód działa bezstykowo, co oznacza to, że wystarczy położyć go na czytniku.

WAŻNE! Dotychczasowe funkcje dowodu osobistego nie ulegają zmianie – nadal potwierdza tożsamość i obywatelstwo oraz uprawnia do przekraczania granic niektórych państw, które uznają go za dokument podróży. Dodatkowo, dzięki warstwie elektronicznej, osoby zainteresowane mogą używać e-dowodu do komunikacji z administracją publiczną i innymi podmiotami.

  • e-dowód umożliwia m.in. logowanie się do portali administracji publicznej przy użyciu bezpiecznego środka identyfikacji elektronicznej (profil osobisty);
  • elektroniczne podpisywanie dokumentów (dzięki podpisowi osobistemu).

Gdzie i jak złożyć wniosek o e-dowód?

Wnioski o wydanie e-dowodu można składać od 4 marca 2019 r. Wszystkie dowody, które będą wydane na podstawie wniosków złożonych po tym terminie, będą mieć warstwę elektroniczną. Jeśli Twój dowód osobisty jest nadal ważny, nie musisz go wymieniać.

Proces wymiany dowodów będzie rozłożony na 10 lat i potrwa do 2029 r. Wymiana dotychczasowego dowodu osobistego na e-dowód będzie bezpłatna.

Wniosek o dowód z warstwą elektroniczną będzie można składać:

  1. w dowolnym urzędzie gminy, niezależnie od adresu zameldowania,
  2. przez Internet (więcej informacji na: www.obywatel.gov.pl).

Od 4 marca nieznacznie zmieni się dotychczasowy formularz wniosku. Zostanie poszerzony o możliwość wskazania nowych powodów ubiegania się o dowód osobisty oraz o sekcję z pytaniem o zgodę wnioskodawcy na zamieszczenie w dowodzie certyfikatu podpisu osobistego. Przy składaniu wniosku online warto zapoznać się wcześniej z wymogami, jakie powinno spełniać zdjęcie (załączanie niepoprawnie wykonanego zdjęcia to najczęstszy błąd).

Jako rodzic, opiekun prawny lub kurator możesz wnioskować o e-dowód dla dziecka lub podopiecznego.

Wniosek o wydanie dowodu można pobrać także ze strony: http://eboi.sobotka.pl/karty-uslug/pokaz/27/wniosek-o-wydanie-dowodu-osobistego

Informacje pochodzą ze strony Ministerstwa Cyfryzacji: https://www.gov.pl/web/e-dowod