26 stycznia 2021
Joanna Paluchiewicz
Udostępnij

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – już niedługo !

 

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

 

Według planu w I kwartale tego roku minister właściwy ds. budownictwa opublikuje komunikat inicjujący powstanie bazy danych na temat źródeł niskoemisyjnego ciepła. Po 3 miesiącach od ogłoszenia komunikatu właściciele nieruchomości będą mogli składać deklarację wypełniając prosty, elektroniczny formularz w internecie. Na wysłanie informacji o tym, czym ogrzewają swój dom, będą mieli 12 miesięcy. W przypadku nowo powstałych obiektów będzie to konieczne 14 dni po uruchomieniu źródła ciepła. Przesłanie takich danych będzie obowiązkowe.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków powstaje dzięki unijnemu dofinansowaniu w ramach programu wspieranego z Funduszy Europejskich Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. 4 listopada 2020 r. podpisaliśmy porozumienie z CPPC o dofinansowaniu projektu budowy Zintegrowanego Systemu Ograniczania Niskiej Emisji (ZONE). W ramach projektu w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego powstanie narzędzie informatyczne CEEB służące do gromadzenia i udostępniania informacji na temat ogrzewania wszystkich budynków w całym kraju. Docelowo ma to być nawet 5 mln budynków.

 

logoty[

 

Gmina Sobótka w ramach programu „Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin ZIT Aglomeracji Wrocławskiej (ZIT WROF)” podejmuje działania w celu ograniczenia emisji szkodliwych pyłów do atmosfery poprzez umożliwienie uzyskania dofinansowania na wymianę pieców stałopalnych “kopciuchów”. Wg. danych  z dnia 20.01.2021 roku ilości zakończonych projektów w ramach tego programu w gminie Sobótka wynosi: 

  • Instalacje na gaz ziemny (sieciowy) – 4
  • Instalacje na gaz propan-butan – 4
  • Instalacje pompa ciepła – 20
  • Instalacja pompa ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczną – 1 
  • Instalacja elektryczna służąca do ogrzewania zasilana instalacją fotowoltaiczną – 1
  • Kotły spalające pelet – 2

  • Łącznie zgłoszono 32 instalacje
  • Podpisano  26 umów
  • Wypłacono:  9 grantów ( instalacja została wykonana, odebrana przez inspektora, mieszkaniec zapłacił wykonawcy całą kwotę oraz złożył poprawny wniosek o wypłatę grantu)
  • Łączna kwota dofinansowania to 310 595,03 zł