7 kwietnia 2017
UMiG Sobótka
Udostępnij

Burmistrz oraz mieszkańcy naszego partnerskiego miasta – Berga/Elster, życzą mieszkańcom naszej gminy zdrowych I spokojnych Świąt Wielkanocnych.

Burmistrz oraz mieszkańcy naszego partnerskiego miasta – Berga/Elster, życzą mieszkańcom naszej gminy zdrowych I spokojnych Świąt Wielkanocnych.

Poniżej prezentujemy tegoroczną świąteczną „Koronę” zbudowaną z 16.000 pisanek. Warto wymienić nazwiska ludzi, którzy odpowiadają za coroczne przygotowanie Korony: Państwo Roch, Pani Bunk, Pani Große, Pan Russe, Pani Thiele, Pani Rehor, Państwo Berger, Państwo Oehlert.  To Pani Oehlert nauczyła się tej sztuki w rejonie Bautzen ( Budziszyn ), gdzie takie tradycje są jeszcze żywe i starannie pielęgnowane.

Na powyższym zdjęciu twórcy tegorocznej świąteczną „Korony”

 

A przy okazji trochę historii o regionie Turyngii.

W czasach Imperium Romanum istniał tu związek plemienny Turyngów tworzących w czasach Europy Barbarzyńskiej ok. 400 księstw. W 531 r. Terytorium zostało podbite i podporządkowane przez Franków. Od 804 r utworzono marchię z państwie Karola Wielkiego, która niedługo potem rozpadła się na liczne, luźno ze sobą powiązane posiadłości możnowładców świeckich i duchownych. Trzeba wspomnieć w tym miejscu, że w VIII wieku obszar ten podlegał chrystianizacji. W XI wieku tereny te ulegają zjednoczeniu pod rządami Ludowingów. Stopniowo, od połowy XIII w. tereny te przechodzą pod rządy Wettynów, by w XVI w. uległy podziałowi na kilka autonomicznych księstw saskich. Ciekawostką jest to, że wschodnie krańce Turyngii pozostające pod kontrolą Elektoratu Saksonii były w latach 1697–1706 i 1709–1763 połączone unią z Polską. Z czasów tych zachowały się pocztowe słupy dystansowe z herbami Polski i Saksonii w miejscowościach: Auma – Weidatal i Neuestadt an der Orla. W 1815 r. tereny te przechodzą pod panowanie Prus. W 1871 roku Turyngia została włączona do Niemiec. 25 marca 1919 przedstawiciele landtagów dotychczasowych ośmiu księstw saskich uzgodnili połączenie się w jeden kraj związkowy. Powstał on ostatecznie w 1920 roku na mocy decyzji rządu Rzeszy  obejmując terytoria dawnych księstw (z wyjątkiem Coburga, przyłączonego do Bawarii na mocy postanowień plebiscytu z 30 X 1919 oraz pozostającego w Prusach Erfurtu). W 1945 roku stolicę Turyngii przeniesiono z Weimaru do Erfurtu.