12 kwietnia 2018
UMiG Sobótka
Udostępnij

Burmistrz odebrał promesę na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Sulistrowicach

10 kwietnia b.r. Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka wziął udział w uroczystym wręczeniu przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego promes w ramach programu „Dolnośląski Fundusz Odrzański 2018”. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Sulistrowicach. W ramach projektu zostanie wykonana plaża gminna wyposażona w elementy infrastruktury (obiekty małej architektury – ławki, stoły, leżaki z widokiem na zalew i Ślężę, kosze na śmieci, dwie altanki w formie pergoli). Projekt przewiduje również roboty z zakresu zagospodarowania terenu (roboty ziemne, niwelację terenu, wymianę nawierzchni z warstwy urodzajnej na piasek, żwir oraz kruszywo, uporządkowanie terenu, wykonanie oraz poszerzenie drogi dojazdowej do działki przeznaczonej do zagospodarowania, wycinkę oraz pielęgnację krzewów oraz drzew istniejących, nasadzenia nowych krzewów oraz drzewek).