29 kwietnia 2021
Joanna Paluchiewicz
Udostępnij

Budowa ścieżek rowerowych w Sobótce

W dniu 28.04.2021 r. odbyła się terenowa narada budowy ścieżek rowerowych w Sobótce w ramach zadania „Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów Parkuj i Jedź (P&R) i B&R na terenie gmin Jelcz-Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka”. Na spotkaniu omawiano założenia dotyczące ścieżek.

Na realizację inwestycji gmina pozyskała dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, poddziałanie 3.4.2 „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT WrOF”. Projekt partnerski, którego liderem jest Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A., zakończy się w 2022r.