19 września 2018
UMiG Sobótka
Udostępnij

Bezpłatne szkolenia dla wszystkich zainteresowanych złożeniem wniosku o POWIERZENIE GRANTU

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia wszystkich zainteresowanych złożeniem wniosku o POWIERZENIE GRANTU. Szkolenia dotyczyć będą przygotowania dokumentacji konkursowej oraz warunków naboru ogłaszanego przez LGD w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.    

Zakres projektu grantowego:

Realizacja wydarzeń edukacyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych i artystycznych dla mieszkańców obszaru LSR (np. warsztaty m in. kulinarne, artystyczne czy plastyczne, szkolenia, rajdy, wydarzenia integrujące, konkursy, przeglądy artystyczne i inne)                                               

Nie przewidujemy opłaty za wynajęcie sali – wszystkie gminy zadeklarowały bezpłatne użyczenie sali.

Nie przewidujemy cateringu.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: 71 3162171

Biuro LGD Ślężanie

Stowarzyszenie „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania”

Kościuszki 7/9

55-050 Sobótka

tel. +48 71 31 62 171

www.slezanie.eu

info@slezanie.eu

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.