12 października 2016
UMiG Sobótka
Udostępnij

BEZPŁATNE KURSY DLA DOROSŁYCH w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach

BEZPŁATNE KURSY DLA DOROSŁYCH

BEZPŁATNE KURSY DLA DOROSŁYCH

w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1

w Krzyżowicach

 

ZAWODY:

Technik rolnik

 • Prowadzenie produkcji rolniczej- Kwalifikacja R 03

Technik architektury krajobrazu   

 • Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu –Kwalifikacja R 21

 

TERMINY:

 • Początek – Styczeń 2017
 • Czas trwania- 3 semestry (tj. styczeń 2017 – czerwiec 2018 )
 • Zajęcia w soboty i niedziele – co 2 tygodnie

 

REKRUTACJA:

 • Osoby pełnoletnie bez względu na wykształcenie ( absolwenci szkoły podstawowej , gimnazjum, technikum, liceum, wyższej uczelni)
 • Szczegóły na stronie szkoły http://www.pzs-krzyzowice.wroc.pl/
 • Informacje pod nr    71 311 84 79

 

UPRAWNIENIA:

 • Po ukończeniu kursu uczestnik otrzyma Zaświadczenie o ukończeniu KKZ i może przystąpić do egzaminu zewnętrznego organizowanego przez OKE we Wrocławiu, potwierdzającego kwalifikację  w zawodzie.
 • Osoba, która zda pozytywnie egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzyma świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, co daje uprawnienia do wykonywania tego zawodu.
 • Zdobycie wszystkich (dwóch) kwalifikacji w obrębie zawodu wraz z potwierdzeniem średniego poziomu wykształcenia oznaczać będzie zdobycie dyplomu technika w zawodzie:
 • technik rolnik
 • technik architektury krajobrazu

 

Serdecznie zapraszamy