16 grudnia 2016
UMiG Sobótka
Udostępnij

Betlejemskie Światło Pokoju

Dnia 15 grudnia 2016 roku przedstawiciele Wrocławskiego Szczepu Harcerek i Harcerzy „Leśni”, w którego skład wchodzi 10 Ślężańska Drużyna Harcerek „Szlak” reprezentowali Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej na uroczystym przekazaniu Parze Prezydenckiej Betlejemskiego Światełka Pokoju. W wizycie w Pałacu Prezydenckim współuczestniczyły wszystkie bratnie organizacje objęte honorowym protektoratem Prezydenta RP. Po części oficjalnej i wspólnym kolędowaniu harcerze i harcerki oraz Para Prezydencka przełamali się opłatkiem, składając sobie świąteczne życzenia.

Będziemy długo wspominać zarówno dzisiejszy wieczór jak i słowa skierowane do nas przez Pana Prezydenta: „symbol tego światła niosącego pokój i dobro, ale także i ciepło, bo ono płonie, jak harcerska watra, ma niezwykłą wymowę i z całą pewnością stanowi istotę tego, co tak ważne w ruchu skautowym i ruchu harcerskim: pokój, dobro, przyjaźń, pomoc; to, co harcerze, skauci na całym świecie nazywają braterstwem.”