1 grudnia 2017
UMiG Sobótka
Udostępnij

AZBEST – INFORMACJA O KOLEJNYM NABORZE WNIOSKÓW DLA CHĘTNYCH NA DOFINANSOWANIE USUWANIA AZBESTU Z NIERUCHOMOŚCI

W roku obecnym Gmina Sobótka realizowała kolejny raz program usuwania wyrobów zawierających azbest z 21 posesji mieszkańców, którzy złożyli wnioski o dofinansowanie. Prace wykonywane były przez specjalistyczną firmę, wyłonioną przez Gminę, która w miesiącach letnich zdemontowała, wywiozła i zutylizowała łącznie 33,735 ton szkodliwego azbestu. Podobnie jak w latach ubiegłych w ramach zadania pozyskano dotację w wysokości 85% kosztów zadania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska we Wrocławiu. Resztę kwoty pokryła Gmina ze środków budżetowych.
Przypominamy, iż zgodnie z prawem, Polska ma czas na całkowite pozbycie się azbestu do roku 2032, a zatem w planach również Naszej Gminy jest kontynuacja prowadzenia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest i ubiegania się o dofinansowanie. W związku z powyższym informujemy, iż Gmina Sobótka zamierza ponownie ubiegać się o dofinansowanie tego zadania w przypadku dostępności środków zewnętrznych. Zapraszamy chętnych do składania wniosków. W przypadku pojawienia się możliwości dofinansowania zadania Program realizowany będzie w roku 2018. Termin składania zgłoszeń wraz z wymaganymi załącznikami – do dnia 15 stycznia 2018 r. 
Zapraszamy.

Wnioski do pobrania na stronie: www.bip.sobotka.pl/strony/8602.dhtml