Autor Joanna Paluchiewicz

        W dniu 23 lutego 2021 r. Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka podpisał porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu dotyczące wsparcia Gminy Sobótka w promocji i obsłudze programu „Czyste Powietrze” głównie poprzez

W dniu 25 lutego 2021 r., w Regionalnym Centrum Kultury Słowiańskiej odbyła się 29 Sesja Rady Miejskiej. Radni przystąpili do prac zgodnie z przedstawionym porządkiem obrad:   Otwarcie sesji  Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 28 stycznia 2021 r.  Sprawozdanie

  Rada Miejska w Sobótce podjęła uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu

W dniu 18 lutego 2021 roku w RCKS odbyło się szkolenie ” Nowe Prawo zamówień publicznych – udzielanie zamówień podprogowych i zamówień  do progów unijnych” dla pracowników jednostek samorządowych z gminy Sobótka.  Profesjonalne szkolenie spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem.

W dniu 18 lutego 2021 roku odbyła się rozmowa Burmistrza Mirosława Jarosza z Posłem Pawłem Hreniakiem w sprawie dróg szybkiego ruchu na terenie gminy. Temat  przebiegu autostrady oraz skomunikowania gminy z niebawem nowo powstającymi drogami, dla wielu mieszkańców są dość

W dniu 18 lutego 2021 roku odbyło się spotkanie Burmistrza Mirosława Jarosza z przedstawicielem firmy Green Solar System – Panem Adrianem Wyrwickim w sprawie odnawialnych źródeł energii i szukania oszczędności w budynkach użyteczności publicznej w gminie Sobótka.  Ustalono termin kolejnego

W dniu 17 lutego 2021 roku Burmistrz Mirosław Jarosz udzielił wywiadu dziennikarzowi Radia Wrocław. Rozmowa dotyczyła jakości wody pitnej w gminie Sobótka oraz o planach budowy nowego wodociągu wraz z stacją uzdatniania wody dla mieszkańców gminy.  https://www.radiowroclaw.pl/articles/view/105074/Problem-z-biezaca-woda-w-gminie-Sobotka  

Trwa realizacja projektu „Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin ZIT Aglomeracji Wrocławskiej (ZIT WROF)”.   W siedmiu gminach partnerskich, w tym gminie Sobótka, trwa wymiana starych źródeł ciepła na nowoczesne. Projekt jest realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wolna Przedsiębiorczość

Sobótka, 18.02.2021 r. RSS.0002.29.2021   Panie, Panowie: Radni Sołtysi, Przewodniczący Zarządów Osiedlowych   Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn.zm.) oraz art. 15 zzx

  W ubiegłym roku dzięki dofinansowaniu ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz budżetu Gminy Sobótka kolejny raz zrealizowany został program usuwania wyrobów zawierających azbest z posesji mieszkańców, którzy złożyli wnioski o dofinansowanie. Prace wykonane zostały przez specjalistyczną firmę,