Autor Katarzyna Wilczyńska

Sobótka, 08.01.2019r. OGŁOSZENIE Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 2204 ze zm.), zarządzenia nr 122/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z 17 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia regulaminu

BURMISTRZ Miasta i Gminy Sobótka Ogłasza IV  publiczny nieograniczony przetarg na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka Poniższe nieruchomości położone są w Sobótce między ul. Warszawską i ul. A. Mickiewicza. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego przeznaczone są na tereny zabudowy mieszkaniowej

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 127/2018 Sobótka, 13.11.2018     W Y K A Z  Nr  38/2018 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży   Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 127/2018 Sobótka, 13.11.2018     W Y K A Z  Nr 37/2018 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy   Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z

BURMISTRZ Miasta i Gminy Sobótka   Ogłasza III publiczny nieograniczony przetarg na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka       1.Nieruchomość niezabudowana, działka nr 11/3,AM-18, o powierzchni: 0,5303 ha, obręb: Sobótka, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyki IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi

BURMISTRZ Miasta i Gminy Sobótka ogłasza III  publiczny nieograniczony przetarg na zbycie nieruchomości stanowiącej  własność gminy Sobótka 1.Nieruchomość niezabudowana, działka nr 38, AM-30, o powierzchni: 2599 m², obręb: Sobótka, KW WR1K/00100035/5, dział III i IV KW wolny od obciążeń, klasa gruntów-      RIVa. Działka położona

BURMISTRZ Miasta i Gminy Sobótka Ogłasza III  publiczny nieograniczony przetarg na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka Poniższe nieruchomości położone są w Sobótce między ul. Warszawską i w pobliżu ul. A. Mickiewicza. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego przeznaczone są na tereny

BURMISTRZ Miasta i Gminy Sobótka Ogłasza I  publiczny nieograniczony przetarg na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka  Działki o  przeznaczeniu mieszkaniowym niskiej intensywności. 1.Nieruchomość niezabudowana, działka nr 4/1 , AM-18, o powierzchni: 0,1359 ha, obręb: Strzeblów, klasa gruntu-IIIb, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyki IV Wydział

BURMISTRZ Miasta i Gminy Sobótka Ogłasza I  publiczny nieograniczony przetarg na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka  Działka o  przeznaczeniu mieszkaniowym niskiej intensywności. Nieruchomość niezabudowana, działka nr 16/8 , AM-2, o powierzchni: 0,0771 ha, obręb: Górka, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyki IV Wydział Ksiąg Wieczystych

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 108/2018 Sobótka, 04.10.2018       W Y K A Z  Nr 34/2018 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy       Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 108/2018 Sobótka, 04.10.2018     W Y K A Z  Nr  33/2018 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży   Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z

  Sobótka, 05.10.2018   OGŁOSZENIE   Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 121, poz. 50, poz. 650, poz. 1000, poz. 1089, poz. 1496 i poz. 1693), zarządzenia nr