Autor Iwona Wajner

Załącznik do zarządzenia nr  157/20 Sobótka, 28.12.2020       W Y K A Z  Nr   27/2020 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy   Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Załącznik do zarządzenia nr 1/2021 z dnia 14.01.2021r.     WYKAZ Nr 3/2021 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży   Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o

Załącznik do zarządzenia nr 1/2021 z dnia 14.01.2021r.     WYKAZ Nr 2/2021 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy   Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o

Załącznik do zarządzenia nr 1/2021 Z dnia 14.01.2021r.     WYKAZ Nr 1/2021 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy   Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o

Burmistrz  Miasta i Gminy Sobótka ogłasza I publiczny przetarg ograniczony  do właścicieli dz. nr  81 i 113 AM-13 obręb Sobótka na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Sobótka Nieruchomość niezabudowana, dz. nr 80 AM 13 o pow. 0,0204 ha obręb Sobótka;

Sobótka, 04.01.2021 r.   OGŁOSZENIE   Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990), zarządzenia nr 122/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z 17 grudnia 2008 w

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka  ogłasza  I  publiczny  nieograniczony  przetarg na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka Działka przeznaczone pod zabudowę usługową- A-U7  Nieruchomość niezabudowana, działka nr 35 , AM-12, o powierzchni: 0,7053 ha, obręb: Sobótka, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyki IV Wydział

BURMISTRZ Miasta i Gminy Sobótka ogłasza I  publiczny nieograniczony przetarg na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka Działki przeznaczone pod zabudowę przemysłową. 1.Nieruchomość niezabudowana, działka nr 14/1, AM-19, o powierzchni: 1,4892 ha, obręb: Sobótka, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyki IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi

BURMISTRZ Miasta i Gminy Sobótka   Ogłasza I  publiczny nieograniczony przetarg na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka       1.Nieruchomość niezabudowana, działka nr 11/7, AM-18, o powierzchni: 0,1835 ha, obręb: Sobótka dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyki IV Wydział Ksiąg