Autor Iwona Wajner

Sobótka, 25.02.2021r. Odwołanie przetargu   Ogłoszenie o odwołaniu przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej dz. nr 4/1 AM 3 obręb Górka o  powierzchni 0,0795 ha, gmina Sobótka. OGŁOSZENIE O ODWOŁANIU PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka działając zgodnie

Sobótka, 22.02.2021r.   BURMISTRZ MIASTA I GMINY SOBÓTKA podaje do publicznej wiadomości wyniki z II nieograniczonego przetargu ustnego, przeprowadzonego w dniu 22.02.2021. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Sobótce, ul. Rynek 1, ogłoszonego na sprzedaż nieruchomości

  Sobótka, 9.02.2021r.   OGŁOSZENIE   Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn.), zarządzenia nr 122/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z 17 grudnia 2008

  Sobótka, 09.02.2021r.   OGŁOSZENIE   Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) zarządzenia nr 122/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z 17 grudnia

wykaz nr 5

  Załącznik do zarządzenia nr 7 /2021 z dnia  01.02.2021r.   W Y K A Z nr 5 nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem   Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2

BURMISTRZ Miasta i Gminy Sobótka Ogłasza III  publiczny nieograniczony przetarg na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka  Działki o  przeznaczeniu mieszkaniowo-usługowym (A-MN/U 3) Nieruchomośćniezabudowana, działka nr 28/21, AM-12, o powierzchni: 0,0926 ha, obręb: Sobótka, klasa gruntu – IIIb, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyki

BURMISTRZ Miasta i Gminy Sobótka Ogłasza III  publiczny nieograniczony przetarg na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka Działka przeznaczona pod zabudowę przemysłową. 1.Nieruchomość niezabudowana, działki nr 17/3 AM-2 i 1/4  AM-3, o powierzchni łącznej : 0,5676 ha, obręb: Sobótka, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyki

BURMISTRZ Miasta i Gminy Sobótka Ogłasza I  publiczny nieograniczony przetarg na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka  Działki o  przeznaczeniu mieszkaniowym niskiej intensywności. 1.Nieruchomość niezabudowana, działka nr 4/1 , AM-18, o powierzchni: 0,1359 ha, obręb: Strzeblów, klasa gruntu-IIIb, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyki IV Wydział

Załącznik do zarządzenia nr 2 /2021 Z dnia  21.01.2021r.   WYKAZ Nr  4/2021 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy   Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o

BURMISTRZ Miasta i Gminy Sobótka   Ogłasza II publiczny nieograniczony przetarg na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka         1.Nieruchomość niezabudowana, działka nr 111/1, AM-18, o powierzchni: 0,1450ha, obręb: Sobótka dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyki IV Wydział Ksiąg

Burmistrz  Miasta i Gminy Sobótka ogłasza I publiczny przetarg ograniczony  do właścicieli dz. nr  5 i 15 AM-3 obręb Górka na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Sobótka Nieruchomość niezabudowana składająca się z dz. nr 4/1 AM 3 o pow. 0,0795

BURMISTRZ Miasta i Gminy Sobótka Ogłasza III  publiczny nieograniczony przetarg na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka Poniższe nieruchomości położone są w Sobótce między ul. Warszawską i ul. A. Mickiewicza. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego przeznaczone są na tereny zabudowy mieszkaniowej