Autor Iwona Wajner

Sobótka,19.03.2021r.   BURMISTRZ MIASTA I GMINY SOBÓTKA podaje do publicznej wiadomości wyniki z III nieograniczonego przetargu ustnego, przeprowadzonego w dniu 19.03.2021. o godz. 10:30 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Sobótce, ul. Rynek 1, ogłoszonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka  ogłasza  II  publiczny  nieograniczony  przetarg na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka Działka przeznaczone pod zabudowę usługową- A-U7  Nieruchomość niezabudowana, działka nr 35 , AM-12, o powierzchni: 0,7053 ha, obręb: Sobótka, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyki IV Wydział

BURMISTRZ Miasta i Gminy Sobótka ogłasza II  publiczny nieograniczony przetarg na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka Działki przeznaczone pod zabudowę przemysłową. 1.Nieruchomość niezabudowana, działka nr 14/1, AM-19, o powierzchni: 1,4892 ha, obręb: Sobótka, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyki IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi

BURMISTRZ Miasta i Gminy Sobótka   Ogłasza II  publiczny nieograniczony przetarg na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka       1.Nieruchomość niezabudowana, działka nr 11/7, AM-18, o powierzchni: 0,1835 ha, obręb: Sobótka dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyki IV Wydział Ksiąg

BURMISTRZ Miasta i Gminy Sobótka   Ogłasza III publiczny nieograniczony przetarg na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka         1.Nieruchomość niezabudowana, działka nr 111/1, AM-18, o powierzchni: 0,1450ha, obręb: Sobótka dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyki IV Wydział Ksiąg

BURMISTRZ Miasta i Gminy Sobótka Ogłasza IV  publiczny nieograniczony przetarg na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka Poniższe nieruchomości położone są w Sobótce między ul. Warszawską i ul. A. Mickiewicza. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego przeznaczone są na tereny zabudowy mieszkaniowej

Sobótka,04.03.2021r.   BURMISTRZ MIASTA I GMINY SOBÓTKA podaje do publicznej wiadomości wyniki z I nieograniczonego przetargu ustnego, przeprowadzonego w dniu 04.03.2021. o godz. 10:30 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Sobótce, ul. Rynek 1, ogłoszonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących

Sobótka, 26.02.2021r.   BURMISTRZ MIASTA I GMINY SOBÓTKA podaje do publicznej wiadomości wyniki z pierwszego nieograniczonego przetargu ustnego, przeprowadzonego w dniu 26.02.2021r. o godz. 9.00 i 9.30 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Sobótce, ul. Rynek 1, ogłoszonego na

Załącznik do zarządzenia nr  16/2021 z dnia 22.02.2021r.   WYKAZ Nr      7/2021 Nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy   Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce

Sobótka, 19.02.2021r.   OGŁOSZENIE   Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r. poz. 1990 ze zm.), zarządzenia nr 122/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z 17 grudnia 2008r. w sprawie

Sobótka, 25.02.2021r.   BURMISTRZ MIASTA I GMINY SOBÓTKA podaje do publicznej wiadomości wyniki III nieograniczonego przetargu ustnego, przeprowadzonego w dniu 25.02.2021r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Sobótce, ul. Rynek 1, ogłoszonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących

Sobótka, 25.02.2021 r.   BURMISTRZ MIASTA I GMINY SOBÓTKA podaje do publicznej wiadomości wyniki I ograniczonego przetargu ustnego, przeprowadzonego w dniu 25.02.2021r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Sobótce, ul. Rynek 1, ogłoszonego na sprzedaż nieruchomości