Autor Beata Augustyniak

Sobótka, 16.10.2018   Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka Rynek 1, Sobótka ogłasza II ustny publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sobótka.   Nieruchomość zabudowana składająca się z działki nr 26/10 AM 1, obręb Przezdrowice, o powierzchni

Sobótka, 16.10.2018r.   Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka ogłasza III ustny publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Sobótka.   Nieruchomość niezabudowana składająca się z działek: nr 89 o pow. 1100 m2 , nr księgi wieczystej WR1K/00114636

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr  113  /2018 Sobótka, 11.10..2018       W Y K A Z  Nr  nr   35 /2018 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży     Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust.

Sobótka, 12.10.2018r.   Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka Rynek 1, Sobótka ogłasza II  ustny publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sobótka.   Nieruchomość niezabudowana,  składająca się z działki nr 164/6, o pow. 0,3098 ha AM 1,

    Sobótka, 12.10.2018   OGŁOSZENIE   Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami ((Dz. U. z 2018 r., poz. 121, 50, 650, 1000,), zarządzenia nr 122/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z 17

Sobótka, 12.10.2018     OGŁOSZENIE   Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121, 50, 650, 1000,)  zarządzenia nr 122/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z 17 grudnia

Sobótka, 24.09.2018 OGŁOSZENIE Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami ((Dz. U. z 2018 r., poz. 121, 50, 650, 1000,), zarządzenia nr 122/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z 17 grudnia 2008 w sprawie

Sobótka, 31.08.2018r. Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka Rynek 1, Sobótka ogłasza II ustny publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Sobótka. Nieruchomość niezabudowana składająca się z działki nr 377/2 AM 1, obręb Sulistrowice o pow. 994 m2

Sobótka, 31.08.2018r. Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka Rynek 1, Sobótka ogłasza II ustny publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sobótka. Nieruchomość niezabudowana składająca się z działki nr 375/3 AM 1, obręb Sulistrowice o pow. 922 m2

  Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 91/2018 Sobótka, 29.08.2018 W Y K A Z Nr 28/2018 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21

Sobótka, 28.08.2018 Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka Rynek 1, Sobótka Ogłasza II ustny publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sobótka. Nieruchomość zabudowana budynkiem stodoły, działka nr 344/1 AM 1, obręb Rogów Sobócki o powierzchni 0,1600 ha,

Sobótka, 28.08.2018r. Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka Rynek 1, Sobótka ogłasza II ustny publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sobótka. Nieruchomość niezabudowana, składająca się z działki nr 237/4, o pow. 0,1630 ha AM 1, obręb Garncarsko,