Autor Beata Augustyniak

Załącznik do zarządzenia nr 90/2021 Sobótka,08.09.2021 W Y K A Z Nr 22/2021 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 85/2021 z dnia 26.08.2021r. WYKAZ Nr 21 /2021 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o

  Załącznik do zarządzenia nr 85/2021 z dnia 26.08.2021r. WYKAZ Nr 20/2021 Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy do lat 3 Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.

  Sobótka, 02.08.2021r. INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOBÓTKA O ODWOŁANIU PRZETARGU na sprzedaż działki nr 204 w Kunowie . Na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2021.1990 z późn. zm.)

Sobótka, 30.06.2021r. Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka Rynek 1, Sobótka ogłasza II ustny publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Nieruchomość zabudowana składająca się z działki nr 204 AM 1, obręb Kunów o pow. 0,1300 ha, nr księgi wieczystej WR1K/00174634/3. Przeznaczenie

Sobótka, 29.06.2021. Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka ogłasza II ustny publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sobótka. Nieruchomość niezabudowana, działka nr 227/2 AM 1, obręb Stary Zamek o powierzchni 1665 m2, nr księgi wieczystej WR1K/00262373/9; przeznaczenie

Sobótka,29.06.2021 Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka ogłasza II ustny publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sobótka. Nieruchomość niezabudowana, działka nr 227/1 AM 1, obręb Stary Zamek o powierzchni 1779 m2, nr księgi wieczystej WR1K00262373/9; przeznaczenie w

  Załącznik do zarządzenia nr 63/2021 z dnia 15.06.2021r. WYKAZ Nr 17/2021 Nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

Załącznik do zarządzenia nr 66 /2021 Sobótka,21.06.2021 W Y K A Z Nr 18/2021 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.

Załącznik do Zarządzenia 61/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 09.06.2021 r. WYKAZ nr 16/21 NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W UŻYCZENIE Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o

Sobótka, 11.05.2021r. Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka Rynek 1, Sobótka Ogłasza IV ustny publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Sobótka. Nieruchomość niezabudowana składająca się z działki nr 377/2 AM 1, obręb Sulistrowice o pow. 994 m2

  Sobótka,11.05.2021. Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka ogłasza IV ustny publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sobótka. Nieruchomość niezabudowana składająca się z działki nr 375/3 AM 1, obręb Sulistrowice o pow. 922 m2 , nr księgi