Autor UMiG Sobótka

“Świata Sobótki” i Muzeum Ślężańskie zapraszają na wernisaż wystawy XX lecie “Świata Sobótki”  Twórczość pisarzy redakcji: Anny Krzywańskiej, Elżbiety Pierzyny, Marzeny Tomaszczak, Edwarda Tarasa, który odbędzie się 20 września 2019 r. o godz. 18:00 w Muzeum Ślężańskim w Sobótce przy ul.

Przekazujemy informację, iż zebranie Zarządu Osiedlowego nr 1 w Sobótce odbędzie się 3 października 2019 r. o godz. 17:00.

KONDOLENCJE

Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci lekarza medycyny – Pani Marii Janiszewskiej. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę  14 września o godz. 12:30 na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu.

Na prośbę Stowarzyszenia “Ślężanie – Lokalna Grupa Działania” przekazujemy informację, iż w dniach od 3 do 29 października 2019 r. odbędzie się nabór wniosków o powierzenie grantów w zakresie: 2.1.2 Rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze

Drodzy Mieszkańcy Miasta i Gminy Sobótka, W imieniu władz samorządowych dziękuję Państwu za włączenie się w obchody Święta Dożynkowego w naszej gminie. Wierzę gorąco, że wspólne uczestnictwo w tym niezwykłym wydarzeniu było wyrazem wdzięczności za trud rolniczy, ale także okazją

Dnia 5 września 2019 r. w Regionalnym Centrum Kultury Słowiańskiej w Sobótce Wojewoda Dolnośląski – Paweł Hreniak – wręczył promesy na realizację inwestycji drogowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na Dolnym Śląsku. Symboliczne czeki na dofinansowanie odebrali samorządowcy z wielu

Informujemy, że w środę 14. sierpnia w godz. 7:30 – 15:00 nastąpi przerwa w dostawie wody na ul. M. Skłodowskiej-Curie. Za utrudnienia przepraszamy.

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki komunalnej. Dokumenty należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka terminie do 28 sierpnia 2019 r. do godz. 15:00, w zamkniętej kopercie z dopiskiem “Nabór na

Od wielu lat najliczniejszą grupę wypadkową wśród rolników stanowią upadki osób. Rolnicy ulegają im najczęściej na podwórzach gospodarstw rolnych, podczas wchodzenia i schodzenia z drabin lub schodów, a także w trakcie przemieszczenia się w pomieszczeniach gospodarczych. Do wypadków tych dochodzi

Informujemy, iż w poniedziałek 12 sierpnia w godz. 7:30 – 15:00 nastąpi przerwa w dostawie wody na ul. M. Skłodowskiej-Curie. Za utrudnienia przepraszamy.

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki komunalnej. Dokumenty należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka terminie do 01 sierpnia 2019 r. do godz. 15:00, w zamkniętej kopercie z dopiskiem “Nabór na

Natomiast dla miejscowości Mirosławice, Wojnarowice, Okulice, Kryształowice i Siedlakowice została wydana warunkowa przydatność wody do spożycia po wcześniejszym gotowaniu jej przez minimum 2 minuty.