12 lipca 2019
Joanna Paluchiewicz
Udostępnij

APEL PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO DO ROLNIKÓW O ZACHOWANIE ZASAD BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS ŻNIW