27 lutego 2020
Anita Kruczykowska
Udostępnij

AKTYWNI RODZICE

Projekt „Aktywni rodzice” to ciekawa propozycja dla mieszkańców gminy , którzy chcą wrócić do pracy po przerwie związanej z wychowywaniem dziecka. W ramach projektu można m.in. otrzymać zwrot kosztów za żłobek lub nianię.

Projekt „Aktywni rodzice” skierowany jest do osób:

  • zamieszkujących na terenie powiatów: wrocławskiego ziemskiego, oleśnickiego, oławskiego oraz strzelińskiego,
  • sprawujących opiekę nad dzieckiem od ukończenia przez nie 20 tygodnia życia do 3 lat,
  • niewykonujących pracy zawodowej ze względu na obowiązek opieki nad dzieckiem,
  • chcących wrócić do zatrudnienia.

W ramach projektu:

  • Osoby przebywające na urlopach macierzyńskim i rodzicielskim mogą uzyskać:
  • zwrot 90% poniesionych przez siebie kosztów opieki nad dzieckiem w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna  (średnio 585,00zł / miesiąc)  lub
  • zwrot 90% poniesionych przez siebie kosztów opieki nad dzieckiem sprawowanej przez nianię (nie więcej niż 1946,11zł / miesiąc) 

Osoby przebywające na urlopach wychowawczych oraz osoby niepracujące mogą uzyskać:

  • zwrot 90% poniesionych przez siebie kosztów opieki nad dzieckiem sprawowanej przez nianię (nie więcej niż 2 116,80zł / miesiąc) 

Wszystkie informacje o projekcie znajdują się na stronie www.aktywnirodzice.eu lub na profilu PROJEKTU na Facebooku.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.