Wykazy

Załącznik do zarządzenia nr 88/2020                                               Sobótka, 22.07.2020 W Y K A Z  Nr  20/2020 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawyz dnia 21 sierpnia 1997r. o

    Załącznik do zarządzenia nr 64/2020                                               Sobótka, 03.06.2020 W Y K A Z  Nr  14/2020 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawyz dnia 21 sierpnia 1997r.

    Załącznik nr 1 do zarządzenia nr  55/20                                               Sobótka, 14.05.2020 W Y K A Z  Nr   12/2020 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawyz dnia 21

    Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 44/2020                                               Sobótka, 04.05.2020 W Y K A Z  Nr  10/2020 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawyz dnia 21

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr  42/20                                               Sobótka, 30.04.2020 W Y K A Z  Nr   9/2020 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawyz dnia 21 sierpnia

    Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 19/2020                                               Sobótka, 04.03.2020 W Y K A Z  Nr  4/2020 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 109/2019                                               Sobótka, 30.09.2019 W Y K A Z  Nr  20/2019 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21

    Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 99/2019                                               Sobótka, 26.08.2019 W Y K A Z  Nr  19/2019 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

    Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 97/2019                                               Sobótka, 20.08.2019 W Y K A Z  Nr  18/2019 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Wykaz nr 16

    Załącznik nr 1 do zarządzenia nr  85/2019                                               Sobótka, 12.07.2019 W Y K A Z  Nr   16 /2019 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z

Wykaz nr 10

Załącznik do zarządzenia nr46/2019 Sobótka, 16.04.2019r. W Y K A Z Nr 10/2019 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawyz dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

    Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 40/2019                                               Sobótka, 05.04.2019 W Y K A Z  Nr 9/2019 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia