Wykazy

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 109/2019                                               Sobótka, 30.09.2019 W Y K A Z  Nr  20/2019 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21

    Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 99/2019                                               Sobótka, 26.08.2019 W Y K A Z  Nr  19/2019 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

    Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 97/2019                                               Sobótka, 20.08.2019 W Y K A Z  Nr  18/2019 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Wykaz nr 16

    Załącznik nr 1 do zarządzenia nr  85/2019                                               Sobótka, 12.07.2019 W Y K A Z  Nr   16 /2019 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z

Wykaz nr 10

Załącznik do zarządzenia nr46/2019 Sobótka, 16.04.2019r. W Y K A Z Nr 10/2019 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawyz dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

    Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 40/2019                                               Sobótka, 05.04.2019 W Y K A Z  Nr 9/2019 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

    Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 27/2019                                               Sobótka, 04.03.2019 W Y K A Z  Nr  5/2019 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

    Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 28/2019                                               Sobótka, 06.03.2019 W Y K A Z  Nr  6/2019 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

    Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 25/2019                                               Sobótka, 26.02.2019 W Y K A Z  Nr  4/2019 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

    Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 15/2019                                               Sobótka, 25.01.2019 W Y K A Z  Nr  3/2019 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 127/2018 Sobótka, 13.11.2018     W Y K A Z  Nr  38/2018 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży   Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 127/2018 Sobótka, 13.11.2018     W Y K A Z  Nr 37/2018 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy   Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z