Samorząd i wybory

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu pozytywnie rozpatrzył wniosek gminy Sobótka dotyczący usunięcia wyrobów azbestowych z prywatnych nieruchomości. Przyznana dotacja w kwocie 19.759 zł pozwoli zdemontować i zutylizować ok. 31 ton szkodliwego odpadu z 19 budynków, których właściciele

W dniu 19 maja 2016 r. na zaproszenie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, na zamkniętym i zrekultywowanym składowisku odpadów w Strzegomianach, mieliśmy wizytację małych ekologów z Przedszkola nr 1 przy ul. Słonecznej w Sobótce. Dzieci dzięki ścieżce edukacyjnej mogły dowiedzieć się co to

Szanowni mieszkańcy! Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 maja 2016r. ulegają zmianie dni przyjęć interesantów. Przewodniczący Rady Miejskiej pełni dyżur w każdy pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca w godzinach 15:00 – 16:30. Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej pełni dyżur w każdy drugi

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z wizyty orkiestry Kleinreinsdorfer Schalmeien w Sobótce.

Szanowni mieszkańcy zainteresowani uzyskaniem dofinansowania na wymianę systemów grzewczych w ramach programu KAWKA. Informujemy, iż z programu KAWKA „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”, wg regulaminu programu opracowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska

Gmina Sobótka, dzięki uzyskanemu wsparciu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, realizuje projekt „Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Sobótka”. Przyznane dofinansowanie w kwocie 107.190 zł zostanie przeznaczone na wsparcie eksperckie przy opracowaniu dokumentu, opracowanie koncepcji projektowej – elementu graficznego programu rewitalizacji, szkolenia dla członków grupy

Informujemy, iż Minister Cyfryzacji wyraził zgodę na pełnienie przez Miasto i Gminę Sobótka funkcji punktu potwierdzającego profil zaufany ePUAP. Profil zaufany można potwierdzić w godzinach pracy urzędu w pok. nr 5 lub Biurze Podawczym. Więcej o profilu zufanym ePUAP: https://obywatel.gov.pl/czym-jest-epuap

Urząd Miasta i Gminy w Sobótce rozpoczął proces rewitalizacji gminy Sobótka. Przeprowadziliśmy ankietyzację wśród lokalnej społeczności, a teraz chcemy poznać Państwa opinie i potrzeby podczas spotkania konsultacyjnego. Na spotkaniu zaprezentowane zostaną założenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Sobótka wraz

Informujemy mieszkańców gminy Sobótka o uruchomieniu nowej funkcjonalności pod nazwą „System zgłoszeń” dostępnego na stronie http://eboi.sobotka.pl/zgloszenie Przy jego pomocy można szybko zgłosić problem do odpowiedniego pracownika UMiG Sobótka z precyzyjnym wskazaniem lokalizacji jego wystąpienia poprzez ustawienie markera na mapie oraz możliwością dołączenia np. zdjęcia

Dnia 21 października otrzymaliśmy certyfikat dla najprzyjaźniejszej gminy miejsko-wiejskiej. Szanowni Państwo! Jest nam niezwykle miło poinformować, iż Gmina Sobótka znalazła się w gronie Laureatów konkursu organizowanego przez redakcję Forum Biznesu.pl „Przyjazna Gmina 2015 -Samorząd 25 lecia’ w kategorii: Gmina miejsko-wiejska.