Organizacje pozarządowe

LGD Ślężanie ogłasza nabór wniosków📑ℹ️:1️⃣ o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz

3 listopada 2019 r. w siedzibie Fundacja Tańca i Kultury Tanecznej “CHOREIA” w Kryształowicach odbył się spektakl pt. “Zabawy i zabawki teatralne”, który był zwieńczeniem czteromiesięcznej pracy Fundacji, Lala Teatru i uczestników warsztatów projektu “Teatr dla nas”, realizowanego w ramach

Na prośbę Stowarzyszenia “Ślężanie – Lokalna Grupa Działania” przekazujemy informację, iż w dniach od 3 do 29 października 2019 r. odbędzie się nabór wniosków o powierzenie grantów w zakresie: 2.1.2 Rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze

Sukces!🥳🤩Pierwsze spotkanie w strefie gier planszowych organizowane przez Fundacja Aktywni Ślężanie i p. Dorotę Piszczałkę w pełni się powiodło! 🎲♟Dopisała zarówno pogoda, jak i zainteresowanie taką formą spędzania wolnego czasu👨‍👩‍👧‍👦🌞. Uczestników odwiedził w strefie także Burmistrz Mirosław Jarosz. Jeśli pogoda nie pokrzyżuje planów,

Stowarzyszenie Ślężanie – LGD przygotowuje się do kolejnych naborów, które odbędą się jesienią b.r. W ostatniej dekadzie września odbędzie się nabór grantowy na działania z zakresu rozbudowy i poprawy standardu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LSR; planowana pula środków

W HARCERSKIM OBOZIE

W niedzielę 14.07.2019 r. Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka Mirosław Jarosz wraz z Kierownikiem Referatu Oświaty i Promocji – Joanną Berezecką-Zywer, odwiedzili w okolicach Bolesławca 10 Ślężańską Drużynę Harcerek „Szlak” z Sobótki im. Danuty Siedzikówny ps. „Inka”, która tradycyjnie jak

W podróż w czasie do słowiańskiego grodu zabrali mieszkańców gminy członkowie Drużny Ślęgu, prowadzeni przez p. Monikę Szimę-Efinowicz. Wspólnie z konserwatorem zabytków archeologicznych na Ślęży, p. Haliną Śledzik –Kamińską grupa rekonstruktorów przygotowała w dniu 6.07.2019 r. liczne warsztaty i panele

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa zaprasza do udziału w XI edycji konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”, którego celem jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.W

Stowarzyszenie Sulistrowice serdecznie zaprasza do udziału w konkursie na najpiękniejszy ogród przydomowy pod hasłem: “Zamieniamy trawniki na warzywniki”. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest posiadanie przydomowego ogrodu, obejmującego warzywnik o powierzchni 30 m2.Zgłoszenia przyjmowane będą do 9.08.2019 r. Regulamin, karta zgłoszenia

Treść ogłoszenia dostępna jest pod adresem: http://bip.sobotka.pl/strony/10188.dhtml

Treść ogłoszenia znajduje się pod adresem: http://bip.sobotka.pl/unzip/10103.dhtml