Organizacje pozarządowe

https://bip.sobotka.pl/unzip/sobotka_12278/25_06_2021_12_55_50_oferta_kgw_rekow.pdf

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Żyj Kolorowo http://bip.sobotka.pl/strony/12163.dhtml

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Fundację „Aktywni Ślężanie” http://bip.sobotka.pl/strony/12162.dhtml

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁOSZENIA UWAG DO OFERTY ZŁOŻONEJ PRZEZ STOWARZYSZENIE “ŚLĘŻANIE – LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA” – BIP Urząd Miasta i Gminy Sobótka (sobotka.pl)      

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OGŁOSZENIA WS. NABORU KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ DO OCENY OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY SOBÓTKA W ROKU 2021 R. 

Treść ogłoszenia o możliwości składania uwag do oferty złożonej przez Fundację Aktywni Ślężanie w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej   

Link do dalszych informacji na ten temat: http://bip.sobotka.pl/strony/11559.dhtml

Treść ogłoszenia o możliwości składania uwag do oferty złożonej przez Koło Gospodyń Wiejskich Michałowice w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:

Po raz trzeci amatorzy sportu i dobrej zabawy będą mogli uczestniczyć w zawodach sportowych „Triathlon dla Januszy i Grażyn”, które odbędą się 15 sierpnia 2020 r. nad Zalewem Sulistrowickim. Na startujących czeka 300 metrów pływania, 17 km na rowerze i