Organizacje pozarządowe

Treść ogłoszenia dostępna jest pod adresem: http://bip.sobotka.pl/strony/10188.dhtml

Treść ogłoszenia znajduje się pod adresem: http://bip.sobotka.pl/unzip/10103.dhtml

Treść ogłoszenia znajduje się pod adresem: http://bip.sobotka.pl/unzip/10106.dhtml

Stowarzyszenie „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania” działająca na terenie gmin: Dzierżoniów, Jordanów Śląski, Łagiewniki, Marcinowice, Mietków, Niemcza, Piława Górna, Sobótka ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego

treść ogłoszenia dostępna jest pod adresemhttp://bip.sobotka.pl/unzip/10044.dhtml

11 kwietnia 2019 r. Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka podpisał w Świdnicy umowę partnerską dotyczącą realizacji projektu „Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin ZIT Aglomeracji Wrocławskiej (ZIT WROF)”. Umowa zawarta pomiędzy liderem projektu, Odziałem Terenowym Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość ze

Trwa nabór wniosków do IV edycji dolnośląskiego budżetu obywatelskiego Aktywny Dolny Śląsk. Kwota dofinansowania jednego projektu jaką można uzyskać to maks.20 000 zł. Zachęcamy do składania wniosków. Nabór trwa do 14 kwietnia. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie www.aktywny.dolnyslask.pl. Wnioski można

Treść ogłoszenia dostępna pod adresem: http://bip.sobotka.pl/unzip/10000.dhtml

Treść ogłoszenia dostępna jest pod adresem http://bip.sobotka.pl/unzip/9999.dhtml

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych ogłasza nabór na realizację projektów w jednej z poniższych sfer pożytku publicznego: podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; działalności wspomagającej rozwój

Treść ogłoszenia dostępna jest pod adresem: http://bip.sobotka.pl/unzip/9932.dhtml