Organizacje pozarządowe

Treść ogłoszenia dostępna jest pod adresem: http://bip.sobotka.pl >>

Treść ogłoszenia dostępna jest pod adresem: http://bip.sobotka.pl/unzip/sobotka_9211/05_07_2018_09_37_326346.pdf

!!! GRANTY !!! SZKOLENIE DLA GRANTOBIORCÓW  Zapraszamy na bezpłatne szkolenia dla wszystkich zainteresowanych złożeniem wniosku o POWIERZENIE GRANTU. Szkolenia dotyczyć będą przygotowania  dokumentacji konkursowej oraz warunków naboru.                  Zakres projektu grantowego: Opracowanie publikacji i materiałów informacyjno-promocyjnych  dotyczących  zasobów obszaru (np. foldery

Treść ogłoszenia dostępna jest pod adresem: http://bip.sobotka.pl/unzip/sobotka_8983/18_04_2018_11_16_30oferta_stowarzyszenie_na_rzecz_dzieci_pod_sleza.pdf

Treść ogłoszenia dostępna jest pod adresem: http://bip.sobotka.pl/unzip/sobotka_8958/

Treść ogłoszenia dostępna jest pod adresem http://bip.sobotka.pl/unzip/8947.dhtml

Treść ogłoszenia dostępna jest pod adresem: http://bip.sobotka.pl/unzip/8878.dhtml

Treść ogłoszenia dostępna jest pod adresem: http://bip.sobotka.pl/unzip/8861.dhtml

Treść ogłoszenia dostępna na stronie: http://bip.sobotka.pl/unzip/8780.dhtml