16 października 2020
UMiG Sobótka
Udostępnij

Aktualna sytuacja hydrologiczna [Aktualizacja 19.10.2020]

Sytuacja hydrologiczna jest stabilna. Poziom rzeki Czarna Woda na terenie Gminy Sobótka znacznie się obniżył. W związku z powyższym nie występują już podtopienia.

Przypominamy.
W wyniku ostatnich intensywnych opadów deszczu przekroczony został stan alarmowy na rzece Czarna Woda. 14 października stan wody odnotowany o godz. 17:00 na wodowskazie umieszczonym pod mostem pomiędzy Sobótką a Rogowem Sobóckim wyniósł 260 cm. Skutkiem wezbrania rzeki było uszkodzenie wału pomiędzy Sobótką a Rogowem Sobóckim oraz lokalne podtopienia w miejscowościach: Garncarsko, Sobótka, Rogów Sobócki, Ręków, Żerzuszyce oraz Okulice.

Na terenie powiatu wrocławskiego od 15.10.2020 r. obowiązuje stan pogotowia przeciwpowodziowego. W związku z powyższym nadal monitorowana jest sytuacja na zagrożonych terenach oraz kontrolowany jest poziom wody w rzece oraz stan wałów przeciwpowodziowych. Jednocześnie informujemy, iż w trosce o bezpieczeństwo użytkowników – odcinek drogi powiatowej nr 1990D pomiędzy Sobótką a Rogowem Sobóckim pozostaje nadal zamknięty.

Pragniemy gorąco podziękować Strażakom z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Sobótce, Sobótce Zachodniej, Rogowie Sobóckim, Księginicach Małych, Zachowicach, Pustkowie Żurawskim oraz Strażakom z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Kątach Wrocławskich, Policjantom Komisariatu Policji w Sobótce, pracownikom ZUK HADLUX, Sołtysom i wszystkim osobom biorącym udział w działaniach. Dziękujemy za poświęcenie, profesjonalizm, skuteczną pracę pod presją czasu.
Dzięki Waszemu wszechstronnemu zaangażowaniu w sposób znaczący ograniczone zostały skutki żywiołu.

[AKTUALIZACJA 19.10.2020]

W związku z otrzymaną od Starostwa Powiatowego we Wrocławiu informacją dotyczącą przejazdu przez most na trasie Sobótka – Rogów Sobócki informujemy, że od dnia 20 października 2020 roku przywrócona zostanie możliwość przejazdu dla pojazdów osobowych oraz komunikacji zbiorowej.

Samochody ciężarowe w dalszym ciągu będą kierowane objazdem przez Garncarsko i Wojnarowice.